KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství rozdělí dotace na projekty posilující konkurenceschopnost rybářského odvětví

28/02/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

26.2.2013

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 16. kolo příjmu žádostí o dotace v Operačním programu Rybářství (OP Rybářství). Dotace jsou určené na podporu projektů, které přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybářského odvětví. Celkem žadatelé dostanou 60 milionů korun.

Zájemci o dotaci mohou získat příspěvek na Opatření pro produktivní investice do akvakultury. To zahrnuje zachování tradiční akvakultury a navazujících činností, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury a životního prostředí. Dále rozšíření možností chovu ryb ve sladkovodní akvakultuře, zavedení nových druhů, jejichž produkce v akvakultuře je nízká nebo neexistuje a jejichž tržní vyhlídky jsou dobré, zavedení energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií (obnovitelné zdroje energie, technické systémy). Dotace jsou určené i na rozšíření, vybavení a modernizace podniků, které zpracovávají a uvádějí na trh produkty rybolovu a akvakultury. Celkem je pro 16. kolo příjmu žádostí o dotaci v OP Rybářství připraveno 60 milionů korun.

Žádosti budou přijímány prostřednictvím Portálu farmáře s nutností osobní registrace na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu od 6. 3. 2013 do 12. 3. 2013 do 13 hodin.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství (DotaceOperační program Rybářství) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu.

Žádost o dotaci z OP Rybářství 2007 – 2013 (včetně instruktážního listu) na otevíraná opatření a záměry je zveřejněna na Portálu farmáře SZIF od 20. 2. 2013.

Jan Žáček
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství