KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Mapování genomu prasete

08/02/13
viz. zdroj

Zdroj: ÚZEI

Mezinárodní projekt je kromě využití výsledků k zlepšení zdraví zvířat a v humánní medicíně zaměřen také na historii domestikace.

(ÚZEI, Agronavigator.cz) – Mezinárodní tým vědců pokračuje v mapování genomu prasete. Široce založený projekt, na němž se podílejí různé výzkumné ústavy, se zabývá nejrůznějšími aspekty na úrovni genomu, od zlepšení zdraví zvířat až po využití v humánní medicíně, např. při transplantacích orgánů.

Dalším cílem práce je zpětné vysledování domestikace prasete. Během této práce vědci nalezli genetické příčiny velkých rozdílů mezi prasetem divokým a domácím. Zjistili například, že prase domácí má více obratlů a delší hřbet, za což jsou podle vědců zodpovědné tři genové lokusy, které jsou v současné době mapovány.

DLG-Mitteilungen, 2013, č. 1, s. 13