KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

EU varuje před zavlečenými druhy

28/02/13
viz. zdroj

Zdroj: ÚZEI

Evropská agentura pro životní prostředí eviduje přes 10 000 introdukovaných druhů živočichů a rostlin, které ohrožují biodiverzitu.

V Evropě se šíří uměle introdukované druhy živočichů a rostlin. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) eviduje přes 10 000 druhů, které ohrožují biodiverzitu. Agentura EEA varuje před stále větším rozšiřováním živočichů a rostlin lidskou činností. V současné době více než 10 000 úmyslně nebo neúmyslně do přírody zanesených druhů patří k největším hrozbám pro druhovou rozmanitost v Evropě, uvádí se v nedávno publikované studii.

Agentura sídlící v Kodani vyčísluje celkové hospodářské škody způsobené zavlečenými druhy na 12 miliard EUR ročně a varuje také před potenciálními zdravotními riziky pro člověka.

Zavlečené druhy konkurují domácím


Z 395 akutně ohrožených živočišných druhů v Evropě je 110 ohroženo šířením zavlečených živočichů. Výkonná ředitelka EEA Jacqueline McGlade říká: „Zavlečené druhy vyvíjejí stále větší tlak na přírodní životní prostředí, návrat bude velmi obtížný“. Agentura vyzdvihuje ve své studii ale i „enormně pozitivní efekty“ uměle rozšířených druhů jako například při produkci potravin.

Cizí druhy mohou ohrozit naše zdraví


Celkem mělo minimálně 15 % zavlečených druhů negativní vliv na ekosystém a hospodářství. Kromě úmyslného zanesení druhů, jako při ochraně proti škůdcům v zemědělství, uvedla EEA jako důležitý důvod přibývání zavlečení živočichů a rostlin globální rozšíření obchodu a turismu. Zdravotní problémy mnoha osob v Evropě by například mohl vyvolat asijský komár tygrovaný (Aedes albopictus), který se šíří rostoucím světovým obchodem s ojetými pneumatikami. V nich obvykle bývá zbytek vody z nějaké přeháňky, takže jsou pro vývoj komárů dokonalou líhní.

Zařazeno v Aktuality