KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Změny požadavků podmíněnosti na žadatele o poskytování vybraných podpor

03/01/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

2.1.2013

Tisková zpráva – Od 1. ledna 2013 byly rozšířeny požadavky na žadatele o přímé platby, některé podpory osy II Programu rozvoje venkova (PRV) a některé podpory v rámci společné organizace trhu s vínem. Novinkou v rámci kontrol podmíněnosti jsou minimální požadavky pro ochranu telat, prasat a zvířat chovaných pro hospodářské účely. Novelou je také upraveno znění standardu GAEC 2, které stanovuje podmínky pro pěstování širokořádkových plodin na erozně ohrožených plochách.

Od Nového roku začala platit novela Nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor a některá související nařízení. „Novela zapracovává zejména požadavky z oblasti Dobrých životních podmínek zvířat do systému kontrol podmíněnosti. Cílem je prostřednictvím vlastníků a držitelů zvířat přijmout opatření, aby zvířata nebyla vystavena zbytečné bolesti, utrpení nebo poškození,“ řekl ministr Petr Bendl.

Touto legislativní úpravou bylo dokončeno poslední rozšíření požadavků podmíněnosti, které se vztahují na všechny žadatele o přímé platby, některé podpory osy II PRV a některé podpory v rámci společné organizace trhu s vínem. Nově jsou zde také zařazeny minimální požadavky na ochranu telat, prasat a ochranu zvířat chovaných pro hospodářské účely.

Novela také upravuje znění standardu GAEC 2 v oblasti Dobrý zemědělský a environmentální stav. Na základě zkušeností ověřených v  praxi mohou zemědělci pěstovat širokořádkové plodiny na silně a mírně erozně ohrožených plochách s výměrou nižší než 0,4 ha za přesně definovaných podmínek. Na silně erozně ohrožených plochách se nově nesmí pěstovat čirok, na mírně erozně ohrožených to bude možné pouze s použitím půdoochranných technologií. Poslední změnou u standardu GAEC 2 je možnost pěstování obilovin na silně erozně ohrožených půdách kromě společného podsevu jetelovin také s podsevem jetelotravních směsí.

Podrobné informace k požadavkům naleznete na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz v sekci Dotace, podsekci Kontroly podmíněnosti Cross Compliance.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe