KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyhláška týkající se žádosti o povolení domácí porážky mladého skotu a jelenovitých z farmového chovu

17/01/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Vyhláška č. 2/2013Sb.  o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování
 

Vyhláška Ministerstva zemědělství  č. 2/2013 Sb. byla přijata 19. prosince 2012 na základě veterinárního zákona č.  166/1999 Sb., účinnost je od data vyhlášení, tj. od 7. ledna 2013.

Sbírka zákonů 2013, č. 3, s. 10 (ze 7. 1. 2013)