KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vláda souhlasí s dočasným snížením minimálního limitu obilovin ve státních hmotných rezervách

29/01/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

23.1.2013

Tisková zpráva – Vláda dnes schválila dočasné snížení limitu obilovin ve státních hmotných rezervách, a to do 31. prosince 2013. Správa státních hmotných rezerv (SSHR) má ke zmírnění disproporce na domácím trhu s obilovinami uvolnit formou zápůjčky maximálně 100 tisíc tun obilovin.

Za poskytnutí zápůjčky je stanovena výše úroku 0,527 % za každý i započatý měsíc trvání zápůjčky. „Podařilo se tak vyjít vstříc zemědělcům a pomoci jim překlenout výpadek krmných plodin z vlastní produkce. Jde o podniky s živočišnou výrobou, které hospodaří na zemědělské půdě v oblastech postižených loni na jaře suchem. Zápůjčka je jedním z opatření, které v rámci balíčku pomoci zemědělcům zasažených suchem připravilo Ministerstvo zemědělství,“ řekl ministr Petr Bendl.

Do konce února 2014 má ministr zemědělství ve spolupráci s předsedou SSHR předložit vládě informaci o realizaci opatření.

Žadatelem o zápůjčku obilovin může být zemědělský podnikatel s živočišnou výrobou, z jehož obhospodařovaných pozemků se více než 30 % výměry nachází v suchem postižené oblasti. Ty byly zjištěny na základě monitoringu Ústředního pozemkového úřadu, který sledoval vývoj hydrometeorologické situace v jednotlivých částech ČR k 31. 5. 2012.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe