KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Stanovisko Ministerstva zemědělství k návrhům na zákaz chovu kožešinových zvířat

17/01/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Informace z oddělení ochrany zvířat ze dne 2. ledna 2013

  • Pro podporu zákazu chovu kožešinových zvířat v ČR neshledává MZe v současné době racionální důvody.
  • Chov kožešinových zvířat má, stejně jako chov ostatních hospodářských zvířat, stanovená legislativní pravidla a je pod stálou kontrolou státních dozorových orgánů.
  • MZe již v roce 2004 připravilo vyhlášku o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, podle které musí chovatelé k 31. prosinci 2013 vyřadit z užívání veškerá chovná zařízení, která nesplňují parametry na zajištění lepších životních podmínek chovaných zvířat.
  • Státní veterinární správa (SVS) pravidelně provádí kontroly na všech farmách kožešinových zvířat v ČR. Za poslední tři roky jich bylo provedeno 47. V roce 2012 bylo provedeno 16 kontrol, některé kontroly byly, v souvislosti s kampaní, provedeny opakovaně. Žádná z těchto kontrol nezaznamenala porušení jak legislativy ČR, tak EU, které by mělo vést k zákazu chovu kožešinových zvířat.
  • Ministerstvo zemědělství bude i nadále ve spolupráci se SVS této citlivé oblasti věnovat zvýšenou pozornost.

Pokud dojde k podezření na týrání zvířat, je nutno postupovat podle informací uvedených zde.