KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rizikovou zvěřinu odhalí veterinární dozor

15/01/13
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

Jak je důležité vyšetřovat ulovenou zvěřinu, je patrné z posledního výsledku vyšetření uloveného divočáka na Liberecku.
Těsně před koncem loňského roku byl uloven téměř šedesátikilový divočák v katastrálním území Paseky nad Jizerou. Lovec správně odeslal vzorky k vyšetření do Státního veterinárního ústavu v Praze, kde byl prokázán výskyt larev svalovce stočeného (Trichinella spiralis), a to i živých larev. Znamenalo to, že pozitivní kus byl zajištěna a zlikvidován v asanačním podniku.
Krajská veterinární správa vyhlásila na dotyčném území mimořádná veterinární opatření, na jejichž základě je nařízeno všechna vnímavá ulovená zvířata, zejména tedy černou zvěř nechat vyšetřit ve státním veterinárním ústavu, a to trávicí metodou (využije se pepsinu, který „natráví“ svalovinu a přítomné larvy jsou pak dobře patrné). Jde o zpřísnění dosavadní praxe, kdy bylo možné nechat vyšetřit vzorky v jakékoli schválené laboratoři.
Riziko trichinelózy spočívá v tom, že po pozření nedostatečně tepelně opracovaného masa se larvy v trávicím ústrojí člověka uvolní, dospějí a velké množství nových larev se krevním oběhem dostane do různých částí těla, do svalů, kde se zapouzdří. Ovšem to působí záněty, svalový třes, horečku a tato invaze může končit i smrtí. Naposledy v Čechách zemřeli 3 lidé na trichinelózu v roce 1954 ve Smrdově u Pacova, kdy onemocnělo 11 lidí.
Ve světle letošního zjištění se ukazuje, že vyšetřování ulovené zvěře je nutné. Ministerstvem zemědělství navrhovaná změna zákona o potravinách, kde by se měly rozšířit kompetence státního veterinárního dozoru na dozor nad surovinami dodávanými do restaurací má opodstatnění kromě jiného i z výše zmíněných důvodů.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS