KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace o příjmu žádostí o zvýšení individuální kvóty mléka

10/01/13
viz. zdroj

INFORMACE ČLENŮM KIS ÚK č. 4/2013

Dobrý den vážený producente mléka,
 
dovolujeme si Vás informovat , že do 30.1.2013 se u nás na centrále přijímají žádosti o zvýšení individuální kvóty mléka (dále jen „IK“) pro dodávky i přímý prodej. Navýšení IK pro dodávky je možné, pokud jste od dubna do prosince svoji IK pro dodávky splnili nad 75,5%.

IK pro přímý prodej se nenavyšuje podle plnění, ale podle průměrné užitkovosti dojnic v IZR zařazených v typu chovu dojený, což umožňuje navýšit IK i nově vzniklým producentům.
Formulář (viz příloha) pouze vyplníte a podepíšete (u právnických osob dle výpisu z OR), podpis(y) nejsou ověřeny a k formuláři se nic nepřikládá.

Fyzické osoby: máte-li elektronický podpis, můžete žádost poslat e-mailem (podatelna@szif.cz) nebo datovou schránkou (jn2aigd), pokud ji máte.

Právnické osoby: máte-li dle výpisu z OR jeden podpis, je možné žádost poslat DS (jn2aigd), máte-li 2 podpisy, tak musí být oba elektronické.

Jestli-že nesplňujete výše uvedené podmínky, tak žádost můžete poslat pouze poštou (adrese je na formuláři).

Do 25.1.2013 je možné podat žádost o změnu IK, o které jste byla většina z Vás již informována.
V příloze máte též Příručku mléčné kvóty, z které se můžete informovat podrobněji o kvótách i všech termínech s nimi souvisejícími.
 

Kontaktní spojení:

Dana Zelenková
Referent Oddělení správy mléčných kvót

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00

T: + 420 222 871 755
F: + 420 222 871 752
E: dana.zelenkova@szif.cz
datová schránka: jn2aigd

Přílohy:

1) Příručka MK

2) Žádost o změnu IK

3) Žádost o zvýšení IK