KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

SZIF zahájil vyplácení doplatků dotací na plochu SAPS a vydávání rozhodnutí na dotace LFA

18/12/12
viz. zdroj

Zdroj: SZIF

04.12.2012 – Státní zemědělský intervenční fond zahájil dne 3. prosince vyplácení 50% doplatku na dotace SAPS. K dnešnímu dni již bylo vyplaceno 11 255 žadatelům 4 269 637 361,87 korun. První polovina prostředků (zálohy) převyšující 9 miliard korun se začala vyplácet 16. října 2012 jako část pomoci zemědělcům s následky extrémního sucha z letošních letních měsíců. Letos bude 27 628 žadatelům na dotacích SAPS vyplacena celková částka dosahující téměř 19,1 miliard korun.

Od dnešního dne jsou souběžně vydávána rozhodnutí na dotace LFA určené pro méně příznivé oblasti, a to v celkové výši 2,7 miliard korun připadající 12 702 žadatelům.

Podpora SAPS, tzv. Jednotná platba na plochu, je zároveň hlavní přímou platbou. O tuto platbu může žádat fyzická nebo právnická osoba obhospodařující zemědělskou půdu. Výše této platby činí pro rok 2012 90 % sazby původních členských států EU – 5.387,30 Kč/ha. Platba SAPS je plně hrazena z prostředků Evropské unie. SZIF rovněž od 15. října přijímal žádosti na národní doplňkové platby, o které požádalo více než 24 000 zemědělců.

Letos poprvé se někteří zemědělci setkávají s tzv. modulací přímých plateb. V souladu s nařízením Rady Evropského společenství č. 73/2009 v platném znění byla pro přímé platby uplatněna modulace, snížení celkové sumy všech přímých plateb, na které žadatel požádal, pokud je tato suma vyšší než 300 tis. EUR (asi 7,5 mil. Kč). Pokud součet přímých plateb v roce 2012 (SAPS, Zvláštní podpory, Oddělená platba za cukr, Oddělená platba za rajčata) a nároku na TOP-UP přesáhne 300 tis EUR, bude žadateli odečtena částka odpovídající 4 % z plateb přesahujících tuto částku. Vzhledem k tomu, že se modulace dotkne rovněž národních doplňkových plateb, Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ÚZEI připravilo nástroj pro kalkulaci orientační výše národních doplňkových plateb Top-Up, který žadatelé naleznou na webu www.eagri.cz.

Ing. Petr Hlavatý
tiskový mluvčí SZIF