KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Stát se vzdává předkupního práva na prodané zemědělské pozemky

20/12/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

19.12.2012

Tisková zpráva – Poslanecká sněmovna dnes schválením zákona o Státním pozemkovém úřadu kromě vzniku tohoto úřadu a propojení dosavadního Pozemkového fondu ČR a pozemkových úřadů vyřešila i jeden letitý problém. Ten trápil zhruba 60 tisíc majitelů zemědělské půdy, kteří po roce 1999 využili nabídky a koupili část ze zhruba 600 tisíc hektarů půdy, o jejichž prodeji zemědělcům tehdy stát rozhodl. Pozemky totiž podléhaly předkupnímu právu státu, což omezovalo vlastníky ve svobodném nakládání s majetkem, který si řádně koupili a zaplatili.

„Vnímám schválení zásadního omezení předkupního práva státu jako jeden z nejvýznamnějších kroků letošního roku ve prospěch zemědělců a koneckonců i celé společnosti, v jejímž zájmu jsou průhledné a co možná nejméně omezované právní vztahy vlastníků k jejich majetku. Osobně bych sice byl pro úplné zrušení předkupního práva, což také Ministerstvo původně navrhovalo, ale schválené znění beru jako přijatelný a zemědělské veřejnosti prospěšný kompromis,“ komentuje přijetí zákona ministr zemědělství Petr Bendl.

Podle dosavadní úpravy v zákonu č. 95/1999 Sb. (o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby), byli vlastníci zemědělských pozemků, kteří své pozemky získali od státu, povinni pří případném prodeji nejprve nabídnout státu odkoupení pozemků za stejnou cenu, za jakou je dříve od státu odkoupili. Od tohoto předkupního práva byly osvobozeny pouze pozemky převedené oprávněným osobám, tedy držitelům restitučních nároků.

Existence předkupního práva je pro zemědělce vážnou komplikací nejen proto, že při případném zájmu o prodej pozemku musejí znovu navštívit Pozemkový fond a dotázat se, zda má zájem si pozemek koupit zpět. Mnohem závažnější komplikací je, že takový pozemek zemědělec prakticky nemůže použít jako ručení za úvěr, protože banky by se v případě nesplácení úvěru dostaly proti státu do nevýhodné pozice. „Nejabsurdnější je, že pokud stát své předkupní právo neuplatnil a vlastník mohl pozemek prodat někomu jinému, předkupní právo zůstalo zachováno i nadále, takže i druhý, třetí a další vlastník v řadě musejí pozemek nejprve nabídnout státu, který své předkupní právo již jednou neuplatnil,“ říká ministr Bendl.

V nové podobě zákona samozřejmě zůstává zachováno ustanovení, že se žádné předkupní právo státu neuplatňuje u majetku, který od státu získaly oprávněné osoby. U ostatních vlastníků (tedy těch, kteří majetek získali jiným způsobem než v důsledku restitucí) bude předkupní právo omezeno pouze po dobu pěti let anebo do té doby, dokud není splacena celá kupní cena. Jinými slovy, vlastník, který koupil pozemek před koncem roku 2007 a zcela ho splatil, může od počátku roku 2013 požádat na katastrálním úřadu o výmaz předkupního práva z listu vlastnictví. „Pozemky tak budou skutečně a ne jen formálně volné. Bereme tento krok jako zásadní opatření pro rozvoj trhu se zemědělskou půdou, který je v podmínkách České republiky nesmírně roztříštěný,“ dodává ministr zemědělství Petr Bendl.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe