KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nákaza v chovu holubů na Mladoboleslavsku

20/12/12
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

Státní veterinární správa informuje, že v chovu holubů v Horním Slivně v okrese Mladá Boleslav byl potvrzen výskyt Newcastleské choroby. Chov byl uzavřen a byla nařízena mimořádná veterinární opatření.

Dne 14. 12. 2012 chovatel ohlásil podezření na Newcastleskou chorobu u holubů. Následně byla provedena kontrola, byla vydána předběžná opatření a byl odebrán vzorek 5 uhynulých holubů pro vyšetření na Newcastleskou chorobu a na aviární influenzu. Vzorek byl zaslán do Státního veterinárního ústavu Praha. Dne 18. 12. 2012 byl potvrzen výskyt patogenního kmene APMV-1 – viru Newcastleské choroby ve všech pěti zaslaných odebraných vzorcích.

Znamená to, že ptáci budou utraceni a neškodně odstraněni a musí být provedena sanitace veškerého chovatelského zařízení. Vzhledem k tomu, že tato nákaza je na seznamu nebezpečných nákaz, přísluší chovateli náhrada nákladů za utracené holuby a za opatření na zdolání nákazy.

Přenos na chovy drůbeže u nás nehrozí, neboť v ČR mají chovatelé drůbeže zákonnou povinnost vakcinovat, všechny chovy jsou tedy chráněné. Pro člověka tato nákaza není nebezpečná.

(Na Newcastleskou chorobu, neboli také Pseudomor drůbeže je vnímavá veškerá hrabavá drůbež, holubi, křepelky, běžci a vzácně i vodní drůbež. Onemocnění se projevuje klinickými příznaky, jako je slábnutí, kachexie, a může končit úhynem).

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS