KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství: V přechodném období je pro nás prioritou zachování plateb SAPS

11/12/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

10.12.2012

Tisková zpráva – Vyjednávání o legislativním balíčku k budoucí podobě Společné zemědělské politiky (SZP) Evropské unie po roce 2013 a problematika cukerných kvót byly tématy posledního jednání kulatého stolu k evropským otázkám v zemědělství v tomto roce, které se dnes konalo na Ministerstvu zemědělství.

Ministr Petr Bendl informoval, že Evropská rada prozatím nedospěla k dohodě o Víceletém finančním rámci EU 2014 – 2020. „Jednání o Víceletém finančním rámci budou pokračovat na začátku roku 2013, dohoda se dá očekávat během února,“ řekl Petr Bendl.

Česká republika usiluje v rámci reformy SZP o zajištění rovných podmínek jak pro staré, tak nové členské státy. V oblasti rozvoje venkova je pro nás klíčová výše obálky, konkrétně její navýšení. „Zásadně odmítáme škrty navržené pro oblast politiky rozvoje venkova. Domníváme se, že právě tato politika je prostředkem pro větší efektivitu, konkurenceschopnost a modernizaci SZP,“ uvedl ministr Bendl.  

Ministr vyjádřil přesvědčení, že vzhledem k stále nejasné výši budoucího rozpočtu pro oblast zemědělství a mnoha neuzavřeným otázkám, začíná být legitimní diskuse na téma přechodného období. „Bez dohody na struktuře a objemu rozpočtu pro nadcházející období je téměř nereálné předpokládat dosažení komplexní dohody o budoucí podobě SZP. Pokud bychom byli optimisté, můžeme dohodu ohledně jejího budoucího směřování očekávat až s blížícím se létem. I tak bude na implementaci nové legislativy jen velmi málo času a bude nutné přechodné období pro rok 2014. Pro toto období je pro nás prioritou zachování plateb SAPS,“ řekl Petr Bendl.

Na jednání se také diskutovalo o cukerných kvótách. Česká republika je připravena se aktivně na evropské půdě zapojit do diskuze o zrušení, změnách či jiných alternativách v oblasti cukerných kvót.

Dnešního kulatého stolu k SZP se spolu s ministrem Petrem Bendlem zúčastnili také náměstkyně ministra pro zemědělskou a rybářskou politiku EU Jaroslava Beneš Špalková, náměstek ministra pro úsek zemědělských komodit, výzkumu a poradenství Jiří Mach, státní tajemník pro evropské záležitosti a vrchní ředitel sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR Vojtěch Belling, za nevládní organizace Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR, Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR, Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR, Lubomír Burkoň, předseda ČMSZP, Petr Mareš, prezident Společnosti mladých agrárníků, zástupce Potravinářské komory ČR a další.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe