KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informační periodikum Programu rozvoje venkova – Periodikum Venkov

07/12/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

Rok vydání: 2012
Cílová skupina: aktéři rozvoje venkoav
Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika, Rozvoj venkova 
Vydal: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
ISBN: Evid. číslo MK ČR E 20386
Vydavatel Ministerstvo zemědělství

 

 

Periodikum VENKOV – 8. číslo

 

V tomto čísle periodika naleznete příspěvek z konference VENKOV 2012, reportáž z obce Rudka oceněn titulem Oranžová stuha ČR roku 2012 v rámci soutěže Vesnice roku a další informace o příkladech dobré praxe z PRV.

 

 

Periodikum č. 8 ke stažení (PDF, 3 MB)

 

 


 

 

Periodikum VENKOV – 7. číslo
 

 • Editorial napsala Jaroslava Beneš Špalková, vrchní ředitelka Sekce vnějších vztahů MZe
 • Oranžová stuha 2012
 • Prezentace dobré praxe v česko-bavorském příhraničí
 • Dožínky v partnerské Gmině Kladsko
 • Zemědělský svaz ČR se představuje….
 • Evropská síť pro venkov
 • Celostátní sítě pro venkov v sousedních zemích
 • Setkání v Nitranském regionu
 • Exkurze partnerů CSV
 • Země živitelka 2012
 • Mezinárodní projekty s podporou Programu rozvoje venkova
 • Hledání kořenů Evropy
 • Vzdělávací aktivity na Prachaticku a Vimpersku
 • Projekt ENERGYREGION
 • „Dámy a pánové, strhněte tu zeď“
 • Regionální produkty na hradě Křivoklát a projekty spolupráce
 • Projekty mezinárodní spolupráce MAS LAG Strakonicko
 • Práce jako na kostele
 • Ministerstvo zemědělství upevňuje vztahy s EU
 • Využití bývalých zemědělských objektů
 • Ústav zemědělské ekonomiky a informací

 

Periodikum č. 7 ke stažení (PDF, 3 MB)


Periodikum VENKOV – 6. číslo
Výčet některých článků Periodika:

 • Národní program podpory potravin
 • Loga kvality EU
 • Rozhovor s prezidentem Potravinářské komory ČR
 • Prodej ze dvora
 • Regionální značky v ČR

 

Periodikum srpen ke stažení (PDF, 2 MB)

 


 

 

Periodikum VENKOV – 5. číslo
Výčet některých článků Periodika:

 • Nové opatření Programu rozvoje venkova
 • Národní síť Místních akčních skupin ČR
 • Komunitně vedený místní rozvoj
 • Příklady projektů – osa IV. LEADER
 • Příprava nového programovacího období

 

Periodikum červen ke stažení (PDF, 2 MB)

 


 

Periodikum VENKOV – 4. číslo
Druhé vydání informačního periodika Programu rozvoje venkova v roce 2012.

 

Periodikum duben ke stažení (PDF, 2 MB)

 


 

Periodikum VENKOV – 3. číslo
První vydání informačního periodika Programu rozvoje venkova v roce 2012.

Únorové číslo informuje o aktivitách Sítě a Agrární komoře ČR jako partnera Sítě. Dále se zaměřuje na různě vzdělávací aktivity ve venkovském prostoru, na inovace v potravinářské výrobě a další aktuální témata týkající se rozvoje venkova.

 

Periodikum – únor 2012  (PDF, 2 MB)

 


 

 

Rok vydání: 2011
Cílová skupina: aktéři rozvoje venkova
Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika 
Vydal: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
ISBN: Evid. číslo MK ČR E 20386
Vydavatel Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1

 

Druhé číslo informuje čtenáře o konferenci VENKOV 2011, která se uskutečnila ve dnech 14.-16.11.2011 ve středních Čechách. Dále obsahuje rozhovor s ministrem zemědělství Petrem Bendlem. Součástí čísla jsou informace o Celostátní síti pro venkov a jejích aktivitách, nechybí příklad úspěšného projeku z PRV a další.

 


 

 

Periodikum  (PDF, 2 MB)

 

První číslo informačního periodika Programu rozvoje venkova "Venkov" přináší podrobné informace o letošní akci Země živitelka 2011, dále informuje o stavu implementace projektů PRV a najdete zde rozhovor s bývalým ministrem zemědělství Ivanem Fuksou. Periodikum obsahuje informace o všech obcích, které získaly ocenění Organžová stuha roku 2011 a také představuje příklady dobré praxe projektů PRV z okresu Strakonce. Periodikum je jednou z aktivit Celostátní sítě pro venkov, která je informačním nástrojem Programu rozvoje venkova a jejíž hlavním cílem je přinášet příklady dobré praxe rozvoje venkovského prostoru.

 

Periodikum  (PDF, 2 MB)