KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zesílí se vliv v politice

01/11/12
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

Ze senátních voleb jako nezávislý kandidát vyšel vítězně i prezident Agrární komory ČR Jan Veleba. Nestály za ním žádné stranické peníze na podporu volebního vítězství, ani sekretariáty a jejich proklamace. Jak se ukázalo, mělo to své velké plus. Jeho úspěch je jistě důvodem, proč mu položit několik otázek.

* Nabízí se otázka, jak vás od soboty 20. října oslovovat, zda pane prezidente, nebo pane senátore? Zůstanete dál v čele Agrární komory ČR?

To nevím, je to pro mne nová situace, ale oslovování nepokládám za to nejpodstatnější. Důležitější je druhá část otázky. Je zde poprvé v dvacetileté historii agrární komory šance, že její představitel se stane současně členem horní komory Parlamentu ČR. Jinými slovy – agrární komora, která hájí rozhodující část pracovníků resortu, bude mít vliv v nejvyšších patrech politiky státu. Tu šanci je třeba využít.

* Poslední měsíc před volbami jste měl dovolenou, přesto jste se objevoval na mnoha akcích agrární komory. Jak si to vysvětlit?

Agrární komoru během mé volební kampaně řídil viceprezident Ing. Bohumil Belada. Konal tak s přehledem a profesionálně. Přesto jsem se některých důležitých jednání a akcí zúčastnil osobně. Například Žofínského fóra, kde jsem vystupoval spolu s polským exprezidentem Kwasniewskym. Tam moje osobní účast byla na místě a potřebná. Nebo klíčové jednání s předsedkyní Energetického regulačního úřadu Ing. Alenou Vitáskovou k výkupním cenám energie z obnovitelných zdrojů. To jsme s Ing. Beladou absolvovali společně. Zkrátka jsou záležitosti, u kterých musí šéf komory být bez ohledu na další okolnosti, v tomto případě senátní volby.

* Zažil jste v posledních dnech nějaké „podpásovky“?

Máte asi na mysli předvolební kampaň. Pak odpovídám ano, zažil. Můj protikandidát do senátních voleb za ČSSD se víc než svému programu věnoval nevybíravým útokům na mou osobu. To je v našich poměrech běžné. Ale obviňovat do televizní kamery agrární komoru z toho, že je zodpovědná za současný stav českého zemědělství – tak to je síla. A hlavně nekompetentnost a ukázka pokleslého stylu současných politických stran. Já jsem útoky neopětoval a voliči si vybrali. Vyhrál jsem s přehledem rozdílem 4400 hlasů, respektive 20 %. Platilo zde staré české přísloví: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

* Šel byste přesto do volebního boje o senátorské křeslo znovu?

Ano, šel. Byla to úžasná životní zkušenost. Přesně řečeno – konfrontace mých celoživotních zkušeností a z nich odvozených politických plánů s názory a potřebami širokých vrstev prostých lidí. Byl jsem měsíc od rána do večera mezi lidmi. Projel jsem křížem krážem senátní volební obvod 44 (větší část okresu Chrudim a část okresu Havlíčkův Brod). Projel jsem města a vesnice a mluvil s lidmi. Bydlel jsem v zájezdním hostinci z 18. století ve Svobodných Hamrech u Trhové Kamenice a večer sedával u původního dubového stolu, kde bylo ve dvacátých letech minulého století místo malíře Františka Kavána. Projel jsem kraj Kameniček malíře Antonína Slavíčka, rekreační Seč, historické Havlíčkobrodsko, Železné hory a další místa. A všude byl kontakt s obyčejnými lidmi, kteří se ke mně chovali velmi pěkně. To jsou zkušenosti a zážitky, které nemůžete jinak prožít, ani se naučit ve škole, neboť toto je škola života. A já jsem byl pokorný, mluvil s lidmi a oni mně dali důvěru. Nikdy jsem se nesnížil k „podpásovkám“ a vyplatilo se to. Víte, lidé nejsou hloupí, jak se říká, a lze se o ně opřít, je v nich velká síla. Je škoda, že to neví a tuto politiku dělat neumí současná politická reprezentace. Já to vím a podle toho se chovám a budu chovat i nadále.

* Co ve svém volebním obvodě chcete změnit? Chrudimsko dříve žilo nejen ze zemědělství, muži ztratili práci především po krachu známého závodu Transporta a ženy živily závody Elite v Chrudimi a Tonak v Nasavrkách nebo Moděva ve Slatiňanech. V Chrasti zase měla svůj zvuk Fruta a hodně lidí z tohoto regionu živil i cukrovar v Hrochově Týnci. To vše je ale minulost a nezaměstnanost v tomto regionu není zanedbatelná …

Je to bohužel tak. Tento kraj ale má i v této době svůj potenciál – zemědělství, potravinářství, turistiku, lesnictví a zbývající průmysl. První, co udělám, je to, že se seznámím s hlavními problémy regionu. Setkám se se starosty Havlíčkova Brodu a Chrudimi, dalších měst a vesnic. První jednání se starostou Havlíčkova Brodu Janem Teclem už mám za sebou. Samozřejmě nezapomenu na kolegy ze zemědělství z regionu, i když jejich problémy velmi dobře znám. Řada z nich mě na předvolebních mítincích provázela a vykonala pro mě mnoho práce v terénu, za což jim velmi děkuji. Z poznatků z těchto setkání si zpracuji analýzu hlavních potřeb regionu a na jejím základě teprve sestavím plán konkrétních politických kroků, které budou směřovat k řešení hlavních problémů regio nu. Samozřejmě je to běh na dlouhou trať.

* Jako prezident Agrární komory ČR máte velkou výhodu v tom, že detailně znáte problémy českého zemědělství a víte jako málokdo o děravosti některých zákonů, nutných právě pro rozvoj agrárního sektoru. Co v tomto případě hodláte iniciovat, máte už nějaké konkrétní náměty?

Senát není tvůrce zákonů, ale jejich „opravovatel“. Ale moje ambice je účinně působit a lobbovat už při přípravě těchto zákonů. Tedy během jejich přípravy do vlády a pak v dolní komoře Parlamentu, v Poslanecké sněmovně. Mojí snahou bude dát dohromady skupinu senátorů, která by podpořila návrat pozornosti politiků ke starým hodnotám. Pro mne je to venkov, půda, zemědělství, české potraviny a práce pro české ruce. Tam chci obrátit pozornost českých politiků a veřejného mínění. Bez jejich podpory proces renezance českého zemědělství a navazujících oborů není možný

* Co byste rád touto cestou vzkázal zemědělcům?

Už jsem to vlastně řekl. Moje přesvědčivé vítězství nabízí poprvé v polistopadové historii možnost, aby představitel komory byl u velké politiky a mohl v ní přímo zastupovat zájmy rozhodující části českých zemědělců, zpracovatelů, lesníků a rybářů. To všechno jsou členové agrární komory. A co je nejcennější – může tak činit jako nezávislý člověk. Toho si musíme všichni vážit a této šance musíme využít. Vliv agrární komory a českých zemědělců posílí a já si myslím, že tato šance přichází v době, která rozhodne o dalším osudu českého zemědělství. Je to doba stupňujícího se souboje o zastavení trvalého propadu českého zemědělství a jeho přípravy na nové podmínky reformy společné zemědělské politiky od roku 2014. Bez silného politického mandátu své požadavky obhájit nemůžeme.