KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Výrazná kritika plánů EU pro biopaliva

28/11/12
viz. zdroj

Zdroj: ÚZEI

Plán EU na omezení biopaliv byl ostře kritizován na energetické konferenci v německém Herrschingu.

„EU je na špatné cestě“. Těmito slovy Franz Kustner, předseda Svazu bavorských zemědělců v Horním Falcku minulý týden na energetické konferenci v Herrschingu varoval před – z jeho pohledu – fatálními plány EU pro biopaliva.

Pokud bude po vůli byrokratů v Bruselu, bude do motorové nafty přimícháváno méně biopaliv první generace (bionafty, popř. etanolu). Evropská komise odůvodňuje svůj krok bojem proti hladu ve světě. Pěstování energetických rostlin konkuruje produkci potravinářských plodin o sotva postačující plochy. Proto evropský komisař pro energetiku Günter Oettinger mimo jiné navrhuje méně podporovat paliva první generace a zaměřit pozornost na druhou generaci. Tato biopaliva budou získávána především z rostlinných zbytků, které nemohou být využívány k produkci potravin. Patří sem například sláma.

Z pohledu Franze Kustnera však hlad není důsledkem produkce biopaliv. „Téma je mnohem komplexnější“, tvrdí předseda. Tak například prekérní situace v některých oblastech Afriky je způsobena mimo jiné špatnými politickými rozhodnutími.

Pokud Brusel své plány prosadí, objeví se podle Kustnera problémy zcela jiného druhu: Jako vedlejší produkt výroby biopaliv vznikají bílkovinná krmiva – mimo jiné řepkové pokrutiny a obilné výpalky, které nahrazují drahé dovozy sóji ze zámoří. Omezení přimíchávání biopaliv tak povede ke zdražení krmiv.

http://www.topagrar.com/news/Energie-Energienews-Deutliche-Kritik-an-den-EU-Kraftstoffplaenen-1001581.html