KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ve Verneřicích se věnoují produkci biomasa

23/11/12
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

Obchodnímu řetězci Billa představuje Agrární komora ČR v rámci projektu na propagaci bioprodukce často na tiskových konferencích české producenty s výrobou v ekologickém režimu. Oba partneři mají zájem zvyšovat nabídku toho, o co je stále rostoucí zájem – biopotraviny a regionální produkty.

V minulém týdnu se na tiskové konferenci prezentovala firma Agrokomplex spol. s r. o. z Verneřic v Ústeckém kraji. Tato rodinná firma hospodaří na 1649,59 ha půdy. Trvalé travní porosty (louky a pastviny) tvoří 1570,48 ha a jsou převážně určeny k pastvě skotu, skliz ni sena a senáže k zimnímu krmení.

Vykrmují skot a produkují krmiva

Orná půda zaujímá 79,11 ha a je využívána k pěstování krmiva pro skot v období zimního ustájení.
Pozemky firmy leží v jihozápadní části okresu Děčín (Ústecký kraj), na západě hraničí s okresem Ústí nad Labem, jižně a východně s okresy Litoměřice a Česká Lípa.

Oblast obce Verneřice je zahrnuta v Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Všechny pozemky firmy spadají do vrchoviny Českého středohoří a jsou charakterizovány značnou výškovou i plošnou členitostí s drsnějšími klimatickými podmínkami.

Rostliny pěstované v podniku jsou převážně víceleté pícniny, ječmen, oves, nově od roku 2012 tritikale. Na podzim roku 2012 zaseli v podniku ozimý ječmen a tritikale. Nedopasky se po skončení pastvy pravidelně sesekávají.

V současné době je průměrné zatížení VDJ/ha TTP asi 0,9 kusu. Od roku 2009 jsou rostlinná výroba a chov skotu certifikované v rámci ekologického zemědělství. Firma Agrokomplex spol. s r. o. chová v průměru 1400–1500 kusů masného typu skotu včetně telat, kříženců plemen blonde d´ Aquitaine a limousin. Reprodukce stáda je zajišťována přirozenou plemenitbou z vlastních zdrojů, ročně firma nakoupí přibližně jednoho až dva plemenné býky.

Veškerý skot včetně hovězího žíru se pase od začátku dubna až do pozdního podzimu nepřetržitě 24 hodin denně. Krmení je plně kryto vlastními zdroji. „Současné množství sklizených krmiv stačí k tomu, aby byl chovaný skot dobře živen a krmivo se nemuselo nakupovat,“ řekla na tiskové konferenci Ing. Helena Doušová, manažerka rodinné firmy.

Nezemědělská činnost

Firma je majitelem nákupního střediska, ve kterém je v provozu řeznictví a výrobna masných výrobků. Agrokomplex spol. s r. o. vyrábí a dodává do spotřebitelské sítě biohovězí maso z vlastního bio chovu a v malém množství vepřové maso, jehož producentem není firma Agrokomplex spol. s r. o. K tomuto účelu je se v podniku vybudovalo porážkové místo (měsíčně se porazí zhruba 10–20 kusů skotu), které bylo uvedeno do provozu v roce 2001 a plně odpovídá požadavkům veterinární správy ČR a normám Evropské unie. V současné době s certifikátem ekologického zemědělství. Tato jatka se nevyužívají pouze pro potřeby této firmy, ale slouží i jako poskytovatel porážkových služeb a výkupní místo pro drobné chovatele.

Cenná vítězství po zásluze

Firma Agrokomplex spol. s r. o. se pravidelně účastní soutěže O nejlepší regionální výrobek Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče, ve které v roce 2012 získala druhé místo Verneřická tlačenka. V roce 2012 se poprvé firma účastnila soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje, kterou firma vyhrála se dvěma výrobky – Verneřický zauzený šunkový salám a Verneřická papriková klobása.

„Největší zájem zákazníků je o naše biohovězí maso, z výrobků je to Verneřická tlačenka, Verneřický zauzený šunkový salám, Verneřické klobásy a buřtíky, ale i Verneřické škvařené sádlo, Verneřické škvarky se sádlem a Verneřické výpečky. Veškeré masné výrobky se vyrábí podle tradičních receptur z masa a koření bez přídavku rýže, sóji a podobných náhražek. Rádi bychom naše biohovězí maso více přiblížili zákazníkům, třeba i prostřednictvím obchodních řetězců, jako je Billa,“ řekla Helena Doušová v osobním rozhovoru. Jak uvedla, spoléhá na nový zákon o potravinách, podle něhož by se nemělo hýřit již osobními značkami řetězců, ale zboží by mělo mít jasný původ s označením firmy a místa produkce. „V živočišné produkci je to ale u velkých producentů složité. Ve velkochovech se například selata odchovají v Německu, na výkrm se převezou do Polska a odtud se na porážku třeba dopraví do ČR. To je stinná stránka velkochovů, v našich podmínkách to neexistuje a máme své čitelné a lehce dohledatelné producenty. My vlastníme certifikovaná jatka na ekologické zemědělství a produkty vyrábíme podle osvědčených rodinných receptur a jistě i proto je o ně tak velký zájem,“ uvedla na závěr Helena Doušová.