KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Současná produkce ekologicky chovaných hospodářských zvířat a hospodářských zvířat mimo ekologický chov

01/11/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

Metodický pokyn č. 7/2012: Současná produkce ekologicky chovaných hospodářských zvířat a hospodářských zvířat mimo ekologický chov

Legislativa ekologického zemědělství umožňuje hospodářským subjektům podnikajícím v ekologickém zemědělství chovat současně zvířata v systému ekologického zemědělství a konvenčním způsobem. Musí však být splněny podmínky uvedené v článku 17 nařízení Komise (ES) č. 889/2008, které doplňuje MP č. 7/2012.

Rok vydání: 2012
Tématické oblasti: Ekologické zemědělství a biopotraviny 
Vydal: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

MP. č. 7/2012  (PDF, 535 KB)

Související legislativa Nařízení Komise (ES) č. 889/2008