KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

S PCB mohou být problémy i nadále

08/11/12
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

Polychlorované bifenyly (PCB) byly hrozbou velkokapacitních chovů poté, co se zjistilo, že jde o látky škodlivé pro zdraví lidí i zvířat, které jsou schopny se kumulovat v tukové tkáni a dlouhodobě setrvávat v prostředí. Zvláště se to týkalo velkokapacitních kravínů s kovovými konstrukcemi, s řadou silážních jam, senážních věží a jiných konstrukcí, které byly bohatě natřeny barvami s obsahem PCB.
Je možné, že dosud existují zemědělské stavby ošetřené materiály s obsahem PCB, neboť ty byly zakázány až v roce 1986, proto Státní veterinární správa upozorňuje chovatele na tuto skutečnost a na případné riziko kontaminace potravin živočišného původu.

V ČR totiž dosud platil maximální přípustný limit PCB pro maso hovězí, vepřové a drůbeží – 200 nanogramů na gram tuku (vyhláškou MZ č. 305/2004 Sb.). Avšak pozor, s platností od 1. ledna 2012 stanovilo nařízení Komise (EU) č. 1259/2011 pro maso prasat, skotu a ovcí, drůbeže, ale i pro mléko a mléčné výrobky a vejce hodnotu 40 nanogramů na gram tuku. V důsledku snížení limitu PCB může dojít, v ojedinělých případech, k překročení limitu kontaminace PCB v tkáních zvířat a v jejich produktech.
U staveb před rokem 1986 (platnost zákazu používat materiály s obsahem PCB), které nebyly po této době zásadním způsobem zrekonstruovány, je důvodné předpokládat, že nátěrové a stavební hmoty obsahují PCB. Jen nový nátěr, jak se ukázalo již vícekrát, nestačí!

Chovatelům doporučujeme, aby si ověřili, zda nebyly použity materiály s obsahem PCB např.: nátěrové hmoty na bázi chlorkaučuku s označením H1000, H2001, H2003, H2006, H2008, barva na značení silnic H2202, barva k nátěru bazénů H2203,  epoxyesterová barva S2363, sanitární barva S2993, polystyrénový lak S1815, polyuretanové barvy S2802, S2803, S2850, S2851. 

Pakliže ano, doporučujeme poradit se s veterinárním inspektorem krajské veterinární správy a tyto materiály (seškrab barev, omítek a podobně) nechat vyšetřit ve Státním veterinárním ústavu v Praze, Jihlavě a Olomouci na obsah PCB (cca 2000 Kč/vzorek). Opravdu i poměrně malé množství olízané barvy, izolační hmoty, nebo pozření kontaminovaného krmiva, může způsobit z hlediska platného maximálního limitu PCB jeho překročení, čímž se stává živočišný produkt nepoživatelný. V případě kontaminovaných chovů nelze uvolnit surovinu, nebo potravinu do oběhu, a zvířata musí být utracena a neškodně odstraněna. Likvidace technických materiálů musí být konzultována s referáty/odbory životního prostředí příslušných okresních a městských úřadů.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS