KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rozloučí se Indie s biotechnologiemi v zemědělství?

27/11/12
viz. zdroj

Zdroj: ÚZEI

V Indii je zvažováno uvalení desetiletého moratoria na pěstování geneticky modifikovaných rostlin.

V ohromné agrární zemi Indii by eventuálně mohl být zaveden desetiletý zákaz pěstování geneticky modifikovaných rostlin. Jak oznámil německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung, bylo toto opatření doporučeno nejvyššímu soudnímu dvoru.

Posledních deset let ukázalo, že ačkoli průmysl z genových technologií silně profitoval, u velké většiny chudých pěstitelů se žádný pozitivní efekt nedostavil, uvádí se ve zprávě. Polní pokusy by proto měly být neodkladně zastaveny.

Doporučení se rovná malé revoluci, protože Indie je jednou z největších pěstitelských zemí geneticky modifikované bavlny na světě. Geneticky modifikováno je zde 93 % odrůd. U potravin oproti tomu neměly GMO dosud šanci, probíhá zde ale ostrá výměna názorů.

Indie patrně nezůstane zcela stranou druhé zelené revoluce, uvádí list Frankfurter Allgemeine Zeitung a poukazuje na trvale nedostatečné zásobení a zdražení potravin téměř o 10 %. Alarmující je také skutečnost, že se třetina potravin na cestě od pěstitele ke spotřebiteli zkazí.

Obyvatelstvo země intenzivně roste. Vzhledem k očekávaným 1,5 mld. obyvatel v roce 2025 stoupá tlak na zásobenost – do tohoto roku požadují odborníci produkci potravin zdvojnásobit. Aktuálně roste produkce pouze o 2 %, přičemž k zajištění zásobení jsou nutná minimálně 3 %.

Jako východisko proto vláda otevřela trh velkým potravinářským řetězcům ze zahraničí. Pěstitelé se však obávají, že zůstanou v půli cesty. 70 % pěstitelů Indie je závislých na zemědělství a jeho velkých aktérech. Kritici také upozorňují na souvislost mezi častým pěstováním geneticky modifikované odrůdy bavlny ’Bt Cotton’ a sebevraždami chudých pěstitelů. Malí pěstitelé se často silně zadlužili, aby si osivo mohli dovolit, ale finanční tíseň a dluhy dohnaly řadu z nich až k sebevraždě.

http://www.topagrar.com/news/Home-top-News-Verabschiedet-sich-Indien-von-der-Agro-Gentechnik-975815.html

Více informací: http://www.biosicherheit.de/aktuell/1427.indien-kommission-empfiehlt-zehnjaehriges-gentechnik-moratorium.html

Zařazeno v Aktuality, v zahraničí