KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Resort zemědělství ušetří v letech 2010-2016 skoro 16 miliard

08/11/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

6.11.2012 – Ministr zemědělství Petr Bendl představil podrobnosti transformace organizací podřízených Ministerstvu zemědělství. Díky ní bude resort i v dalších letech pokračovat ve snižování provozních a správních nákladů.

„O transformaci resortu se dlouho mluvilo, ale dosud nikdo nenašel odvahu se do tohoto, pro leckoho bolestivého procesu pustit. Chci ovšem zdůraznit, že transformace není primárně motivována úsporami, ale že je naopak naším příspěvkem ke splnění jedné z hlavních priorit vlády. Mám na mysli redukci státní správy a snižování administrativní náročnosti ve všech oblastech života, podnikáním počínaje,“ říká k důvodům transformace ministr Petr Bendl.

 

Rozsáhlý proces transformace je rozčleněn do celkem pěti pilířů, z nichž některé jsou již několik měsíců v realizační fázi, další těsně před ní a na posledních se začíná pracovat v těchto dnech. Těmito pilíři jsou:

 

  • Transformace Pozemkového fondu České republiky (PF) sloučením s pracovišti pozemkových úřadů za vzniku Státního pozemkového úřadu České republiky (SPÚ)
  • Restrukturalizace dozorových organizací
  • Transformace kontrolní činnosti v oblasti Cross Compliance na Státní zemědělský intervenční fond
  • Začlenění Agentur pro zemědělství a venkov (AZV) do Státního zemědělského intervenčního fondu a Ústředního pozemkového úřadu
  • Transformace aplikovaného výzkumu v gesci zadavatele

 

Po úplném dokončení transformace se provozní a správní náklady Ministerstva a jemu podřízených organizací sníží až o 3,2 miliardy korun ročně oproti nákladům roku 2009. Celkem tak v letech 2010 až 2016 resort ušetří skoro 16 miliard korun oproti stavu, kdy by po stejné období vydával prostředky stejně jako v roce 2009.

„Dnes už nemůžeme vystačit s plošnými škrty, které se daly provést v letech 2010 až 2012, kdy šéf každého úseku nebo oddělení dostal za úkol škrtnout třeba desetinu prostředků. Potenciál těchto extenzivních opatření je už vyčerpán, a proto je nutné pustit se do zásahů do jednotlivých procesů, konkrétních právních předpisů, nalézt existující duplicity nebo možná celé zbytečné agendy,“vysvětluje Petr Bendl a na závěr dodává: „Tam kde slučujeme organizace poskytující zemědělcům jistý okruh poradenských služeb, je přitom neoddiskutovatelným předpokladem, že transformace nezhorší rozsah a kvalitu poskytovaných služeb.“

 

Příloha: Přehled institucí v resortu MZe a jejich budoucí uspořádání