KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Oddělená patba za cukr (SSP) 2012

23/11/12
viz. zdroj

Zdroj: SZIF

Stanovení sazby SSP 2012

Pro letošní rok byla stanovena sazba v rámci opatření Oddělená platba za cukr (SSP) ve výši 349,- Kč za tunu cukrové řepy.

Platba bude poskytnuta žadatelům, kteří si požádali pro rok 2012 o tuto platbu. Podmínkou pro poskytnutí této platby je přiznání dotace SAPS 2012.