KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Obdiv patří dobré práci

16/11/12
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

České zemědělství dokončuje rozpočtovou dekádu současné společné zemědělské politiky. Byla to dekáda, která přinesla zásadní změny. Tou hlavní byly redukce stavů chovaných hospodářských zvířat, snižování potravinové soběstačnosti a snižování zaměstnanosti. Byla to ale i dekáda politické nestability ve smyslu neobvykle častého střídání osob na pozici ministra zemědělství.

Výsledkem těchto dějů a procesů je zbytečný ústup z pozic a snižování rozměru zemědělství. Zatímco staré země Evropské unie si svůj výrobní potenciál podržely a zvyšují ho, my jdeme trajektorií sestupu, a to trvale.

Graf (viz dole) světové agentury FAO srovnávající indexy vývoje zemědělské produkce na jeden hektar od roku 1985 je toho výmluvným důkazem. ČR se výrazně a trvale propadá.

Sice ušetříme, ale proděláme čtyřnásobek

Rád bych našel pozitivní rétoriku. Ptám se ale, jak to dokázat a být poctivý, když před doslova pár hodinami ministr financí znovu předvedl, že umí jenom brát do ruky kalkulačku a vymýšlet různé škrty. Jde tak daleko, že mimo jiné prosazuje seškrtání kofinancování Programu rozvoje venkova. Konkrétně – ušetří 500 milionů korun ze státního rozpočtu a my budeme chudší o dvě miliardy korun z rozpočtu Evropské unie.

Ptám se, zda je normální mařit práci ministra zemědělství a politiků napříč spektrem, kteří zajišťují přesun zdrojů z Pozemkového fondu ČR ve výši 1,3 miliardy korun, aby mohl být pro nás sestaven normální rozpočet?

Není příjemné stále bojovat a být v permanentní obraně na úkor normální a tvůrčí práce, ale proti takové zemědělské politice se musíme postavit.

Příklady velmi dobré práce českých zemědělců

České zemědělství vydrží mnoho, ale ne všechno. České zemědělství má velkou tradici a stále ještě potenciál, který bych na několika příkladech uvedl.

Příklad první. Výkonnost dojnic české holštýnské populace překročila 9200 kilogramů za průměrnou uzavřenou laktaci. To je nejen evropská, ale i světová úroveň.

Příklad druhý: Ředitel Svazu chovatelů českého strakatého skotu doc. Dr. Ing. Josef Kučera byl letos v září zvolen prezidentem Světové federace strakatého skotu. Je to velké uznání kvalit naší chovatelské práce. Náš strakatý skot má ve světě vynikající zvuk a je velmi žádán.

Bylo by možné mluvit o dalších příkladech, které se týkají vinařů, ovocnářů, chmelařů a dalších.

Chci v tento významný den požádat ministra zemědělství, aby bez ohledu na personální změny byla práce na koncepci českého zemědělství dokončena. Abychom trend, který jsem v úvodu deklaroval, konečně přerušili a abychom se vrátili k výrobě a zaměstnanosti. Jsem přesvědčen, že je nejvyšší čas.

Letošní rok nebyl v mnoha částech světa dobrý. Obrovské sucho v USA, uschlá jižní a střední Evropa, Ukrajina, části Ruska, Moldávie, Indie. Svět se s tím vyrovná, neboť má určité zásoby obilí. Nikdo ale nemůže zaručit, že se podobná situace nemůže opakovat. V tom případě se disproporce ve vývoji zemědělské produkce z grafu přenesou do disproporcí v cenách potravin. Ve výhodě budou země, které mají zemědělskou produkci a které jsou soběstačné v potravinách. Naše země do této kategorie žel nepatří.

Vezměme si příklad z dnešních oceněných a zvláště pak těch, kteří si udrželi klasické zemědělství a zaměstnávají lidi. Zaslouží si naše uznání a jsou znamením, že i v těchto podmínkách má české zemědělství šanci. Chci proto jim, ale i celému českému zemědělství popřát úspěch.

Jan Veleba, prezident AK ČR