KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Petr Bendl podepsal sazby přímých plateb pro rok 2012

27/11/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

26.11.2012

Tisková zpráva – Ministr Petr Bendl schválil sazby pro rok 2012 pro oddělenou platbu za cukr, za rajčata a zvláštní podporu podle článku 68. Zemědělci obdrží na přímých platbách přibližně 1, 92 mld. korun. Dotace začne vyplácet Státní zemědělský intervenční fond.

Čeští zemědělci dostanou v rámci přímých plateb peníze na podporu pěstování cukrové řepy, rajčat, brambor pro výrobu škrobu a chmele. Dotace jsou určené i chovatelům telat, krav na mléko, koz a ovcí.

Druh podpory Sazba
Oddělená platba za cukr 349,00 Kč/t
Oddělená platba za rajčata 872,44 Kč/t
Platba na brambory pro výrobu škrobu 13 433,10 Kč/ha
Platba na chmel 4 861,80 Kč/ha
Platba na tele masného typu 8 148,50 Kč/VDJ
Platba na bahnice, popřípadě kozy pasené na travních porostech 1 886,80 Kč/VDJ
Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka – plná výše sazby 1 399,20 Kč/VDJ
Platba na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka – poloviční výše sazby 699,60 Kč/VDJ

Od roku 2012 mohou čeští zemědělci čerpat zvláštní podporu podle čl. 68 nejen na krávy chované pro mléko, ale i na další citlivé sektory (brambory pro výrobu škrobu, chmel, telata masného typu a ovce, popřípadě kozy, pasené na travních porostech). Výše finančních prostředků pro tento typ podpory dosáhne v roce 2012 zhruba 800 milionů korun.

Do skupiny přímých plateb spadá i jednotná platba na plochu (SAPS), jejíž sazbu ve výši 5 387,30 Kč/ha schválil ministr už dříve. Výplatu záloh zahájil Státní zemědělský intervenční fond už 16. října. Celkem bude za letošní rok na platbách SAPS vyplaceno téměř 19 miliard korun.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe