KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

V čele prezident z Česka

04/10/12
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

V Německu proběhl 19. kongres World Simmental-Fleckvieh Federation (WSFF – Světové federace strakatého skotu). Součástí kongresu bylo i řádné členské shromáždění, které bylo v letošním roce volební. Na post prezidenta zvolili přítomní delegáti ze sedmnácti států světa doc. Dr. Ing. Josefa Kučeru, CSc., z České republiky, prvním viceprezidentem je Dr. Johan Kluyts z Jihoafrické republiky, druhým viceprezidentem je Fred Schutze z USA.

V historii WSFF (založeno 1974) je to poprvé, kdy v čele stojí prezident z České republiky a svým způsobem je unikátní i situace, že je Josef Kučera zároveň prezidentem evropského sdružení chovatelů strakatého skotu i WSFF – a současně i světového. V historii WSFF byli pouze tři prezidenti, kteří zvládli post evropského i světového sdružení. Žádný z nich ale tento post nezastával současně. Navíc žádný z nich nikdy nebyl ze slovansky mluvícího státu.
Položili jsme mu několik otázek.
 
* Je to velká čest pro vás osobně a jistě i pro české chovatele. Jak tuto volbu berete sám a co to pro vás pracovně znamená?

 
Současný stav beru především jako velký úspěch českých chovatelů strakatého skotu, kteří dosahují vynikajících výsledků a mají respekt ve světě. Myslím si, že je dobře, že naši kolegové z Evropy, Afriky či Ameriky vědí, jakých výsledků dosahují čeští chovatelé. Celá řada z nich navštívila farmy členů našeho svazu a přesvědčila se o kvalitě a výsledcích šlechtění v ČR. Světová federace strakatého skotu má svůj sekretariát v České republice od roku 2008 a práci generální tajemnice Ing. Kristýny Skopalové dnes zná celý „strakatý“ svět. Pro mě osobně představuje volba především zodpovědnost za další směřování světové federace a do určité míry i marketingu plemene. Své priority jsem definoval již před volbou v Landshutu: intenzivní spolupráce s Evropským sdružením chovatelů strakatého skotu (EVF) s výhledem na případnou budoucí fúzi obou organizací. Mottem kongresu WSFF 2006 v Kanadě bylo One world – one – breed (jeden svět – jedno plemeno). Moje volební motto navázalo na WSFF kongres doplňkem one world – one breed – one voice (jeden svět – jedno plemeno – jeden hlas). Marketing našeho plemene musí vycházet z unikátních schopností využití v nejrůznějších systémech produkce. Pracovně pro mě volba znamená intenzivnější komunikaci především se státy, které mají zájem o chov strakatého skotu. I díky obchodním aktivitám našeho svazu povedou moje příští kroky do Moldávie, Uzbekistánu, Kazachstánu a Zambie.
 
* Jak často se představitelé Světové federace strakatého skotu schází a co hlavně řeší?
 
WSFF reprezentuje 26 států ze čtyř kontinentů. Hlavním posláním WSFF je výměna informací, definování standardů v oblasti šlechtění. Dosavadní frekvence setkávání představuje jednou ročně zasedání výboru WSFF a každý druhý rok potom členské shromáždění, jako součást kongresu WSFF. Součástí diskutovaných změn ve fungování WSFF je mimo jiné i frekvence a rozsah setkání zástupců členských států WSFF. S novými viceprezidenty jsme se již dohodli na systému komunikace a rozdělení hlavních činností.
 
* Vaše funkce prezidenta nesporně posílí prestiž samotného Svazu chovatelů českého strakatého skotu. Čím jsme si vysloužili tu skutečnost, že jsme od roku 2008 sídlem Světové federace strakatého skotu?
 
Zajištění sekretariátu WSFF bylo historicky vždy doménou Švýcarska jako země, ze které simentálský skot vzešel. WSFF vedla dlouhodobě diskuse o zefektivnění svých aktivit. Přesun sekretariátu do České republiky umožnil intenzivnější spolupráci s Evropským sdružením. Jsem velmi rád, že dnes obě kanceláře – jak ta ve Žďáru nad Sázavou, tak i ta v Mnichově, spolupracují tak dobrým způsobem. I v této oblasti je ale patrné, že existuje řada duplicitních činností, které by bylo možné „zrušit“ v případě spojení obou organizací. Je pravda, že sekretariát světové federace určitě posílil image svazu u nás doma, ale také především v zahraničí.
 
* Co je především na pořadu dne v činnosti nejen českého svazu, ale i federace?

 
Jako uznané chovatelské sdružení pro strakatý skot v České republice zajišťujeme především aktivity spojené s vedením plemenné knihy a realizací šlechtitelského programu našeho plemene. Svaz chovatelů českého strakatého skotu jako první před pěti lety zahájil také svoji obchodní činnost, která logicky souvisí s náplní a posláním svazu – obchod s jatečným, zástavovým a samozřejmě i plemenným skotem. Zatímco před pěti lety byl export jalovic výhradně v rukou soukromých obchodních společností, představuje náš podíl na tomto segmentu trhu v roce 2012 téměř 40 %. Jsem přesvědčen o tom, že je to tak správně a pevně věřím, že se nám společně s našimi členy podaří prorazit s českou kvalitou strakatého skotu i na další trhy, o které nyní usilujeme. Priority WSFF pro nejbližší období lze shrnout do dvou hlavních úkolů – práce na „sblížení“ obou organizací (evropské a světové) a aktivní propagace plemene v zemích, které dosud nejsou členy světové federace. K neméně důležitým úkolům bude patřit i spolupráce WSFF s mezinárodní organizací pro kontrolu užitkovosti ICAR.