KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rada pro zemědělství a rybářství jednala o nastavení pravidel pro přímé platby zemědělcům po roce 2013 a o novém Evropském námořním a rybářském fondu

26/10/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

24.10.2012

Tisková zpráva – Rada pro zemědělství a rybářství, která se od pondělí konala v Lucemburku, jednala především o reformě systému přímých plateb a o budoucí podobě rybářského fondu. Českou delegaci vedl náměstek ministra zemědělství Martin Hlaváček.

Většina členských států, stejně jako Česká republika, se shodla na tom, že systém přímých plateb je třeba reformovat. „Česká republika souhlasí s potřebou reformovat systém přímých plateb. Ale nový systém by měl odstraňovat historické nerovnosti. Aby byl spravedlivý vůči všem členským státům, tak by návrh Evropské komise měl poskytnout i novým členským státům možnost zohlednit dříve poskytnuté podpory stejně tak, jako to mohou udělat staré členské státy,“ řekl náměstek Martin Hlaváček. Názor České republiky v tomto ohledu podpořily v podstatě všechny nové členské státy. Větší část členských států je také toho názoru, že by se mělo postupovat při reformě systému rozvážněji. Řada z nich by přitom uvítala, kdyby cílový rok pro sjednocení úrovně přímých plateb byl posunut až za rok 2019.

Co se týká budoucího rybářského fondu, Rada po namáhavém maratónu potvrdila, že v příštím období budou k dispozici peníze pro investice do sladkovodní akvakultury ve stejné podobě jako nyní. „Akvakulturu považuji za odvětví s velkým potenciálem. Je potřeba vytvořit alternativu snižujícím se zásobám mořských ryb. Proto vítáme, že kromě investic nový návrh poskytuje i jiné příležitosti, které považuji za klíčové pro oživení tohoto odvětví. Patří mezi ně zejména podpora přenosu inovací do praxe. Podpora investic a inovací je cestou ke konkurenceschopnější produkci akvakultury a udržení zaměstnanosti v regionech,“ zdůraznil náměstek Hlaváček.

Jan Žáček
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství