KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Potvrzen první výskyt schmallenberského viru na území Rakouska

04/10/12
viz. zdroj

Zdroj: ÚZEI

V rámci plošného monitoringu byla v Rakousku u ovcí a skotu prokázána přítomnost protilátek vůči schmallenberskému viru.

Schmallenberský virus se šíří napříč evropským kontinentem již od podzimu loňského roku. Nyní byl detekován jeho výskyt poprvé také u rakouských ovcí a hovězího dobytka.

V polovině září prokázala rakouská Agentura pro zdraví a bezpečnost potravin (AGES) v rámci monitoringu zavedeného na začátku letošního roku přítomnost protilátek proti schmallenberskému viru (SBV) u skotu a ovcí.

Rakouské ministerstvo zdravotnictví (BMG) se dohodlo se zemskými veterinárními řediteli na dalším zasílání vzorků z podezřelých zvířat do AGES. BMG upozornilo také na skutečnost, že chovatelé jsou povinni v souladu s příslušným zákonem o veterinárních nákazách hlásit výskyt potratů u krav. BMG dokonce nabízí screening u podezřelých případů vzhledem k SBV i u malých přežvýkavců. Náklady spojené s monitoringen a vyšetřováním zvířat převezme BMG na svoje bedra až do konce roku.

Německý Spolkový ústav Friedricha Löfflera (FLI – Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit) prokázal výskyt dosud neznámého Orthobunyaviru, který přenášejí pakomárci, poprvé v listopadu roku 2011. Virus pojmenovaný podle místa prvního výskytu v Německu v současné době způsobuje deformity u telat, jehňat a kůzlat v mnoha státech Evropské unie. Vedle Belgie, Německa, Francie, Velké Británie a Nizozemska byl virus detekován také v Lucembursku, Španělsku, Itálii, v Dánsku a také ve Švýcarsku a to převážně u ovcí.

V Německu byl k datu 25. září potvrzen výskyt SBV u celkem 1837 zvířat (918 kusů skotu, 871 ovcí a 48 koz).