KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odhady sklizně – září 2012

16/10/12
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ

Očekávaná sklizeň brambor a cukrovky pod úrovní loňského roku.

Odhad sklizně k 15. září potvrdil meziroční pokles produkce obilovin včetně kukuřice o jednu pětinu na 6 539 tis. tun. V porovnání s loňským rokem je odhadována také nižší sklizeň okopanin, cukrovky technické ve výši 3 450 tis. tun (−11,5 %) a brambor ve výši 654 tis. tun (−18,8 %). Nárůst produkce se očekává u kukuřice na zeleno a siláž o 6,7 % na 8 307 tis. tun.

Obiloviny
Očekávaná produkce obilovin včetně kukuřice na zrno se v meziročním srovnání propadne o 1 731 tis. tun na 6 539 tis. tun (−20,9 %) a půjde tak zřejmě o třetí nejnižší sklizeň za posledních deset let. Na tomto výrazném snížení produkce se nejvýznamněji podílí pšenice (−1 335 tis. tun) a kukuřice na zrno (−280 tis. tun). Celkové osevní plochy obilovin se proti roku 2011 snížily o 1,8 %, avšak výrazně nižší je jejich očekávaný průměrný hektarový výnos 4,56 tun (−19,6 %).

První letošní odhad sklizně kukuřice na zrno 783 tis. tun je v porovnání s loňskou produkcí nižší o 26,4 %. Osevní plocha kukuřice na zrno 110 tis. ha zůstala téměř na úrovni minulého roku, očekávaný hektarový výnos 7,15 tun bude ale významně nižší (−18,7 %).

Kukuřice na zeleno a siláž
Produkce kukuřice na zeleno a siláž se očekává v meziročním srovnání vyšší. Osevní plocha vzrostla o 17 tis. ha (+8,8 %) na 215 tis. hektarů. Při stabilních stavech chovaného skotu svědčí tato skutečnost o rozvoji využití plodiny pro energetické účely. I přes nižší hektarový výnos 38,66 tun (−7,5 %) je předpoklad produkce 8 307 tis. tun (+6,7 %).

Okopaniny
V letošním roce se očekává meziročně nižší úroda okopanin – brambor a cukrovky. Ve srovnání s pětiletým průměrem jde u brambor o pokles produkce o 14,3 %, naopak u cukrovky o nárůst 9,3 %.
Odhadovaná celková sklizeň brambor 654 tis. tun je o 152 tis. tun (−18,8 %) nižší než loni. Toto snížení je ovlivněno poklesem hektarového výnosu o 9,3 % na 27,63 tun a zmenšením osázené plochy na 24 tis. ha (−10,6 %). Plocha osázená bramborami se trvale snižuje, letos se pěstovaly na výměře téměř o 40 % menší než před deseti lety.

Odhadovaná sklizeň cukrovky technické 3 450 tis. tun je v porovnání s loňskou skutečností o 449 tis. tun nižší (−11,5 %), a to v důsledku poklesu hektarového výnosu na 56,41 tun (−15,6 %). Osevní plocha cukrovky se meziročně zvýšila o 4,9 % na 61 tis. ha.

Olejniny
Produkce řepky bude v letošním roce vyšší, naproti tomu se očekává pokles sklizně slunečnice a máku.

Úroda řepky se odhaduje na 1 127 tis. tun a je o 81 tis. tun vyšší než v loňském roce (+7,7 %). Zvýšení produkce je dáno rozšířením osevní plochy na rekordních 401 tis. ha (+7,5 %). Hektarový výnos se zvýší o 0,4 % na 2,81 tun.

Odhad sklizně slunečnice na semeno 55 tis. tun je o 23,0 % nižší než loni při očekávaném výnosu 2,22 t/ha (−10,5 %) a osevní ploše 25 tis. ha (−13,7 %).

Očekávaná produkce máku meziročně klesne přibližně o polovinu na 13 tis. tun v důsledku výrazného snížení osevní plochy na 18 tis. ha (−41,7 %) i nižšího odhadovaného výnosu 0,70 t/ha (−17,6 %).

Podrobnější informace zabývající se také odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů ovoce a zeleniny za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Prognóza sklizní – operativní zpráva k 15. 9. 2012.

Poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: výběrové zjišťování ČSÚ u ekonomických subjektů hospodařících na zemědělské půdě
Termín ukončení sběru dat: 17. 9. 2012.
Termín ukončení zpracování: 11. 10. 2012
Navazující publikace: Prognóza sklizní – operativní zpráva k 15. 9. 2012
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/2113-12
Postup zpřesnění: Další prognózu hektarových výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin podle stavu k 15. 10. 2012 zveřejní Český statistický úřad 7. 11. 2012.

 

 

Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy) ke stažení