KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odhady sklizně – operativní zpráva k 15.9.2012

16/10/12
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ

KOMENTÁŘ

Na základě zjišťování k 15. září 2012 odhaduje Český statistický úřad sklizeň obilovin ve výši 6 539 tis. tun při průměrném výnosu 4,56 t/ha. Proti skutečnosti roku 2011 to znamená snížení hektarového výnosu o 1,11 tun a produkce o 1 731 tis. tun. Odhadovaná sklizeň kukuřice na zrno ve výši 783 tis. tun je ve srovnání s loňskou úrovní nižší o 280 tis. tun, tj. o 26,4 %.

Očekávaná produkce brambor celkem (při započítání výsledků raných brambor odhadovaných v červenci) dosáhne 654 tis. tun (index 81,2 %) při průměrném výnosu 27,63 t/ha (loni 30,45 t/ha), z toho brambor ostatních 549 tis. tun (výnos 29,37 t/ha; loni 32,52 t/ha). Odhad produkce cukrovky technické dosahuje 3 450 tis. tun, tj. v porovnání s minulým rokem o 449 tis. tun (o 11,5 %) méně. Hektarový výnos se očekává ve výši 56,41 tun a je o 10,43 t/ha nižší než v roce minulém.

Hektarový výnos řepky 2,81 tun se zvýšil v porovnání se skutečností v roce 2011 o 0,01 tun na jeden hektar, tj. o 0,4 %. Celková produkce řepky se očekává ve výši 1 127 tis. tun, tj. o 81 tis. tun (o 7,7 %) více než skutečnost v roce 2011.

Poprvé byla v letošním roce odhadována produkce pícnin. Sklizeň kukuřice na zeleno a siláž dosáhne při očekávaném hektarovém výnosu 38,66 tun 8 307 tis. tun, tj. o 525 tis. tun více než loni. Hektarový výnos 38,66 tun je o 3,13 tun (tj. o 7,5 %) nižší než v loňském roce. Nižší je předpokládaná produkce sena víceletých pícnin. Produkce sena jetele červeného dosahuje 306 tis. tun (index 90,4 %) a vojtěšky 394 tis. tun (index 82,8 %). Odhadovaný výnos jetele červeného je 7,12 t/ha (loni 7,81 t/ha) a výnos vojtěšky je 7,04 t/ha (loni 7,78 t/ha).

 

Informace dole ke stažení obsahuje:

  
Metodické vysvětlivky 
Komentář

Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 9. 2012 
porovnání s výsledky v roce 2011 
celkem

kraje
pšenice
ječmen
žito, oves, triticale
základní obiloviny, kukuřice na zrno, obiloviny celkem 
brambory
cukrovka technická, řepka, mák
slunečnice, soja, hořčice
pícniny
mrkev, květák, zelí
okurky salátové, rajčata, cibule
ovoce
chmelnice, vinice
Odhad sklizně brambor po dopočtu domácností

Grafy – odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin podle krajů
Obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, ostatní obiloviny – výnosy
Obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, ostatní obiloviny – produkce
Brambory, cukrovka technická, kukuřice na zeleno a siláž – výnosy
Brambory, cukrovka technická, kukuřice na zeleno a siláž – produkce

 

Informace ze dne 12. 10. 2012 ke stažení