KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

NÁSTROJ KALKULACE ORIENTAČNÍ VÝŠE TOP UP V ROCE 2012

17/10/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ÚZEI připravilo nástroj pro kalkulaci orientační výše národních doplňkových plateb Top-Up na úrovni farmy po aplikaci snížení v důsledku modulace. Tento nástroj slouží jako orientační pomůcka pro odhad celkového nároku na Top-Up po modulaci, přičemž pro jeho přípravu byly použity údaje z podaných žádostí v roce 2011. Skutečné nároky na výplatu Top-Up v letošním roce bude možné zcela přesně vyčíslit až na základě údajů v podaných žádostech, které budou předloženy k 1. listopadu 2012.

Přílohy:

Kalkulačka pro výpočet dopadů modulace na TOP UP 2012

Metodika ke kalkulačce TOP UP 2012