KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství Petr Bendl schválil sazbu pro výplatu přímých plateb SAPS

09/10/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

Tisková zpráva – Sazba letošních přímých plateb (SAPS) byla ministrem zemědělství Petrem Bendlem stanovena ve výši 5 387,30 Kč/ha. Polovina z této částky přitom na účty příjemců poputuje již po 16. říjnu. Součástí v létě schváleného balíčku opatření pomoci zemědělcům postiženým letošním jarním suchem bylo totiž rozhodnutí, že část SAPS bude letos vyplacena formou zálohy co nejdříve. Zbylých 50 % celkové přiznané platby příjemci obdrží po 1. prosinci 2012.

„Letos jsme v příslušném termínu obdrželi 27 629 žádostí o vyplacení jednotné platby na plochu. Celkem se týkají 3 526 435 hektarů zemědělské půdy,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

O poskytnutí platby SAPS začne Státní zemědělský a intervenční fond rozhodovat 8. října. Zálohu ve výši 50 % mohou žadatelé obdržet už od 16. října. Peníze budou rozesílány okamžitě bez ohledu na nabytí právní moci rozhodnutí o poskytnutí dotace. Doplatky budou vypláceny od 1. prosince 2012. Konečný termín pro výplatu dotace je 30. červen 2013.

V roce 2012 bude v souladu s nařízením Evropské rady uplatněna tzv. modulace, která znamená snížení celkové sumy všech přímých plateb, o které žadatel požádal, pokud je tato suma vyšší než 300 000 EUR. Modulována je částka přesahující 300 000 EUR, a to o 4 procenta. 

V případě přímých plateb to znamená, že pokud jejich součet v roce 2012 (SAPS, Zvláštní podpory (tzv. podpory dle čl. 68), Oddělená platba za rajčata a Oddělená platba za cukr) přesáhne 300 000 EUR, bude žadateli odečtena částka odpovídající 4 % z plateb přesahujících 300 000 EUR.

„To znamená, že se budou snižovat platby nad zhruba 7,5 milionu korun. Snížení plateb SAPS by se z důvodu modulace mělo týkat kolem 600 žadatelů,“ upřesnil ministr Bendl.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe