KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo životního prostředí předložilo vládě návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv

19/10/12
viz. zdroj

Zdroj: www.mzp.cz

Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv je prováděcím předpisem k zákonu o ochraně ovzduší.

„V současné době Evropská komise zvažuje zpřísnění kritérií udržitelnosti biopaliv. To by mělo vést ke snížení využívání biopaliv, která jsou vyrobena z potravinářské biomasy. Podpora by se pak měla týkat těch biopaliv, která nekonkurují pěstování plodin jako potravin. Není možné zabírat stále větší plochu půdy kvůli biopalivům na úkor pěstování potravin,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Nařízení vlády stanoví konkrétní požadavky na způsob pěstování biomasy a výroby biopaliv, a to zejména z hlediska ochrany biodiverzity. Biomasa nesmí být vypěstována na půdě, která byla donedávna např. původním lesem či rašeliništěm. Tyto biologicky hodnotné plochy má nařízení chránit před jejich přeměňováním na zemědělskou půdu k produkci biopaliv.