KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Konec výpisů z registru ekonomických subjektů

04/10/12
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ

Od 1. října 2012 přestává Český statistický úřad (ČSÚ) vydávat „Výpis z registru ekonomických subjektů“ v tištěné podobě. Bude jej možné získat z aplikace na webu ČSÚ a stejně jako doposud bude mít pouze informativní charakter. Výpis vytištěný z internetové aplikace nebude ČSÚ žádným způsobem potvrzovat.

1. 10. 2012 – Společně s dalšími registry veřejné správy byl 1. července 2012 spuštěn základní registr osob (ROS), který obsahuje referenční údaje o všech typech právnických osob včetně jejich organizačních složek, podnikajících fyzických osobách, zahraničních osobách a orgánech veřejné moci. Údaje z ROS jsou dostupné pro orgány veřejné moci prostřednictvím agendových informačních systémů a pro právnické a fyzické osoby prostřednictvím Czech POINT a datových schránek.

Výpisy z registru ekonomických subjektů končí
ČSÚ bude i nadále spravovat registr ekonomických subjektů (RES), ale výhradně pro statistické účely. V souladu se zákonem o státní statistické službě má zápis v RES pouze evidenční význam. Prokazování existence (právní subjektivity) právnické osoby, podnikající fyzické osoby či orgánu veřejné moci a přiděleného identifikačního čísla přebírá výhradně ROS. Z tohoto důvodu již není nutné, aby ČSÚ vydával „Výpisy z registru ekonomických subjektů“ v tištěné podobě.

Od 1. října 2012 jsou k dispozici pouze výpisy z internetové aplikace dostupné na http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/registr_ekonomickych_subjektu. Z této aplikace je možné vytisknout výpis z RES, který má (stejně jako dosud) pouze informativní charakter. Vzhledem ke statistickému charakteru informací obsažených v registru ekonomických subjektů ČSÚ nedoporučuje používat tento individuální výstup z RES jako doklad prokazující zde uvedené skutečnosti ve správním nebo jakémkoliv jiném řízení (například pro účely dotací).

Výběry z databáze RES na zakázku
Český statistický úřad bude pokračovat v poskytování celé databáze RES v elektronické podobě na základě dohod s uživateli a bude i nadále připravovat speciální výstupy z RES „na míru“ dle požadavků uživatelů. Tyto služby jsou zpoplatněny podle Ceníku informačních služeb a produktů ČSÚ.

 

Kontakt
Ing. Tomáš Chrámecký
Odbor vnější komunikace ČSÚ
Tel.: 274 052 765
GSM: 737 280 892
E-mail: tomas.chramecky@czso.cz

Zařazeno v Aktuality