KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Aktuální informace k čerpání evropských dotací v České republice

19/10/12
viz. zdroj

Zdroj: www.mmr.cz

V létě letošního roku se po intenzivních jednáních s Evropskou komisí podařilo České republice odblokovat pozastavené proplácení peněz na projekty spolufinancované z fondů EU. Česká republika připravila úpravy systému a následně provedla sérii kroků ke zlepšení čerpání (tzv. Akční plán), který byl Evropskou komisi přivítán a odsouhlasen. Od konce července se proplácení uvolnilo.

 

Kromě implementace kroků zmíněného Akčního plánu v současné době ještě sedm operačních programů pracuje na nápravě individuálních problémů, které nebyly jeho součástí a které jsou specifické pro tyto programy. U nich zpracovala Evropská komise předběžné auditní zprávy, které česká strana dostala k vyjádření. Česká strana však s některými předběžnými zjištěními auditorů nesouhlasí, bude usilovat o přehodnocení stanoviska a tím pádem i o snížení navrhovaných finančních oprav. Navržená nápravná opatření proto zatím nejsou definitivní, jsou výchozím podkladem pro jednání.

Česká republika momentálně o peníze z EU nepřichází. I pokud by se konkrétní závěry auditorů Komise potvrdily, a byly přijaty českou stranou, stále bude možnost najít jiné projekty, které budou mít náklady vynaložené správně a bude možné je proplatit z fondů EU. Zjednodušeně řečeno, problémové výdaje mohou být nahrazeny projekty bez závad, ztrátě finančních prostředků lze zabránit. Záleží však na jednotlivých ministerstvech a regionálních radách, aby urychlenou nápravou a nalezením nových vhodných projektů minimalizovaly finanční́ ztráty a dopady na státní rozpočet a zajistily, že se stejné nedostatky nebudou opakovat.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) dlouhodobě monitoruje rizika, upozorňuje na ně a navrhuje opatření k jejich zmírnění. Hlavním cílem MMR jako koordinátora využívání strukturálních fondů v ČR a spolupracujících orgánů je nyní nalézt přijatelné řešení v diskuzích s Evropskou komisí a obnovit v co nejkratší době proplacení výdajů i u těch operačních programů, které ještě musí dořešit zjištěné problémy.