KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Regiony nabízí potraviny

08/08/12
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

Soutěž o nejlepší regionální potravinu před sedmi roky doslova vydupaly ze země krajské a okresní agrární komory. Díky ohromnému nadšení ředitelů těchto agrárních komor a zájmu jednotlivých potravinářských firem vznikl velmi zajímavý fenomén, kdy si každý region sám podle svého přání a výběru zvolil logo pro vítězné potraviny, a to již většině regionů zůstalo pro slavnostní udílení těchto cen. Na tuto dnes již tradici navázalo ministerstvo zemědělství a před třemi roky se k těmto soutěžím připojilo s celostátním logem udíleným v každém regionu vítězným potravinám.

 

 

Celostátní logo je známé zelené zubaté kolečko s modří nebe a žlutým a zeleným obloukem polí a luk, v pozadí se zelenou kulisou lesů a označením dvěma slovy: Regionální potravina. Je vcelku pochopitelné, že jednotlivé regiony se „svého“ označení se svým typickým regionálním logem nechtějí vzdát, a tak i letos se na slavnostních vyhlášeních vítězných výrobků budou udílet dvě ceny regionálním vítězů v potravinářské soutěži o nejlepší výrobek. Jedno regionální ocenění a druhé celostátní. Regionální logo většinou předává slavnostně hejtman kraje s představiteli regionální agrární komory a celostátní spolu s nimi navíc ještě ministr zemědělství nebo některý z jeho zástupců.

Jinak tomu nebylo v Pardubickém kraji, kde doslova před pár dny Agrovenkov, obecně prospěšná společnost Pardubického kraje ve spolupráci s radou Pardubického kraje a krajským úřadem a zástupci ministerstva zemědělství udělovali vítězům 3. ročníku soutěže Regionální potravina Pardubického kraje (tedy v ministerské soutěži) a 6. ročníku soutěže Mls Pardubického kraje (regionální soutěž AK) ceny. Bylo jich požehnaně.

Do soutěže Regionální potravina Pardubického kraje se celkem přihlásilo 27 výrobců se 100 výrobky. Přitom v loňském roce se celkem přihlásilo 17 výrobců s 66 výrobky, což znamená, že o soutěž je vzrůstající zájem. Do druhé soutěže s krajským dopadem se přihlásilo 33 výrobců se 130 výrobky. Celkem bylo vybráno 26 výrobků, které mohou užívat logo Mls Pardubického kraje 2012. V loňském roce bylo přihlášeno 20 výrobců s 87 výrobky, i v tomto případě jde o vzestupný trend a zájem i o tuto soutěž.

 

Soutěží se v devíti kategoriích

Celostátní soutěž s názvem Regionální potravina vyhlásilo ministerstvo zemědělství před třemi roky s cílem podpořit malé a střední potravinářské provozy a nejlepším potravinářským výrobkům, které budou splňovat požadované parametry podle dané metodiky, udělit značku Regionální potravina (v tomto případě) Pardubického kraje.

Tato soutěž má devět kategorií, kdy do první jsou zahrnuté masné výrobky tepelně opracované, do druhé masné výrobky trvanlivé, do třetí sýry včetně tvarohu, do čtvrté mléčné výrobky ostatní, v páté jsou pekařské výrobky včetně těstovin, v šesté cukrářské výrobky včetně cukrovinek, v sedmé alkoholické a nealkoholické nápoje s výjimkou vína z hroznů vinné révy, v osmé ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě a devátou reprezentují s označením ostatní medy, výrobky lahůdkářské, skořápkové plody a další potraviny.

Bude zajímavé podívat se na jednotlivé kategorie, jak byly soutěžícími obeslané. Do první se přihlásilo 37 výrobků od sedmi žadatelů, do druhé pět výrobků od dvou žadatelů, do třetí osm výrobků od tří žadatelů, do čtvrté šest výrobků od tří žadatelů, pátá byla nejvíc obsazená a přihlásilo se do ní deset žadatelů s 19 výrobky, do šesté čtyři výrobky od tří žadatelů, do sedmé sedm výrobků od čtyř žadatelů, do osmé tři výrobky od dvou žadatelů. A do deváté jedenáct výrobků od tří žadatelů.
Povinností vítězů je podle pořadatelů soutěže absolvovat prezentace vítězných výrobků. Byly to například 23. 6. Dny Holicka, 4. 8. setkání rodáků ve Svratouchu nebo blížící se agrosalon (30. 8. – 4. 9.) Země živitelka. Vše to vyvrcholí 8. 9. 2012 na 14. mezinárodní výstavě Koně v akci na pardubickém závodišti. Tam proběhne zároveň už velmi oblíbená spotřebitelská soutěž s tombolou. Lidé budou moci na hlasovacím lístku s uvedenými přihlášenými výrobky do soutěže Mls Pardubického kraje vybrat nejlepší a nejchutnější výrobek. Většina z nich se také na těchto akcích prodává.

 

 

Motto soutěže

„Podporujeme potravinářské výrobky a výrobce z Pardubického kraje“ – to je motto šestého ročníku Mls Pardubického kraje, vyhlášeného Krajským informačním střediskem Agrovenkov, o. p. s., ve spolupráci s Pardubickým krajem. Ocenění a označení Potravinářský výrobek Pardubického kraje 2012 „MLS Pardubického kraje 2012“ spolu s certifikátem uděluje Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje a předseda správní rady Agrovenkova na základě návrhu hodnotitelské komise.
Letos se soutěžilo ve čtyřech kategoriích. V první byly Mlýnské a pekárenské a cukrářské výrobky, v druhé mléko a mléčné výrobky, ve třetí maso a masné výrobky a ve čtvrté výrobky z medu a ostatní. Vítězové této soutěže získali během vyhlášení výsledků soutěže certifikáty, skleněné talíře s logem, dárkovou láhev a perník s logem. Pro zajímavost uvedeme, kolik bylo v této soutěži v jednotlivých kategoriích přihlášených firem a výrobků. V první 23 výrobků od jedenácti výrobců, v druhé devět výrobků od pěti výrobců, ve třetí nejvíc a přihlásilo se jedenáct výrobců se 78 výrobky a ve čtvrté kategorii soutěžilo dvacet výrobků od šesti výrobců.

V této kategorii oceňuje porota i ty výrobce, kteří se již pravidelně, a to šestým rokem, účastní soutěží o Mls Pardubického kraje. I když nezískali první ceny, firmy jsou známé vysokým standardem svých výrobků. Patřili mezi ně Marie Černilová, Zbyněk Štěpánek, Oldřich Čejka, Pavel Hubený a firma Dalisis Business s. r. o. Jednoho z nich jsme následně navštívili na jeho pracovišti.

 

 

U řezníka Pavla Hubeného v Bylanech na Chrudimsku

Vloni získal Pavel Hubený první cenu v kategorii masných výrobků za svou šunku ve tvaru ozubeného bochánku a před tím za uzené maso. Jeho výrobky se totiž vyznačují výbornou chutí a uzené maso na řezu je kompaktní a dobře se krájí. „Je to dáno mimo jiné surovinou,“ přiznává Pavel Hubený a říká, že maso shání výhradně u českých producentů. „Česká prasata mají daleko kvalitnější maso než německá nebo polská,“ tvrdí. Podle Hubeného je to dáno šlechtěním a složením krmných dávek. Konkrétně německým prasatům vyčítá, že maso takzvaně pouští víc vody a je lidově řečeno vyhnané. Po vyuzení se během krájení jakoby „rozsýpá“. Přitom se kvalitní maso z českých prasat velmi těžko shání, je ho už dnes citelný nedostatek.

Na to trvale upozorňuje prezident Agrární komory ČR Jan Veleba a vysvětluje, že jsou ty tam doby, kdy jsme byli ve vepřovém mase soběstační a ještě jsme mohli mohutně vyvážet. Dnes je soběstačnost ve vepřovém mase na polovině.

I když je ale toto maso a výrobky z něj o něco dražší, než je tomu u obdobných výrobků z dovozu, obležení automobily u vcelku menší provozovny Pavla Hubeného ve čtvrtek odpoledne, kdy jsme tam byli na reportáži, nasvědčovalo tomu, že lidé už nejdou jen po kvantitě a nízkých cenách, ale chtějí si na potravinách i pochutnat. Na uzeninách v supermarketech to už tak nejde, a tak je stále víc těch, kteří jsou ochotni za „svým“ oblíbeným uzeným, salámem, klobásami, párky, jitrnicemi a tlačenkou vážit i kus cesty a pak si doma uspořádat chutné hody.

 

Logo regionální vítězné potraviny je již táhlem

Oblíbenost výrobků od „svých“ firem a logo Regionální potraviny jsou už dnes garancí, že jde skutečně o kvalitu. Podívali jsme se proto do dvou vítězných firem, jejichž potraviny z kategorie Masné výrobky tepelně opracované, včetně uzených mas bodují opakovaně v těchto soutěžích. Je to ZD Rosice u Chrasti, které letos suverénně zvítězilo s Rosickými špekáčky, jež jsou podle předsedy Václava Blažka jen z masa, bez přísad, jako jsou strouhanka nebo drůbeží separát, a zejména v létě, kdy je čas grilování a opékání, je nestačí vyrábět. „Výhodou naší produkce je především velké zázemí vlastních chovů jak prasat, tak skotu a pracujeme s kvalitními, speciálně vyšlechtěnými jatečnými zvířaty, dobře živenými,“ poznamenal předseda Blažek. Družstvo si vyrábí také vlastní krmné směsi s velmi dobrou nutriční hodnotou.

Dalším vítězem v této kategorii byl Zdeněk Kořínek z Nabočan na Pardubicku s trvanlivým salámem Mailandr. Je vyráběn z libového vepřového a hovězího masa a vepřového sádla bez přídavku vody. Salám se suší ve speciální komoře, kde je několikrát zauzen dubovým dřevem pro lepší aroma. Sám mladý majitel firmy k tomu dodává, že i u nich se dbá na kvalitu a jí je také podrobena veškerá produkce.

Tyto a další skutečnosti jen potvrzují, že soutěže o nejlepší regionální potraviny se již spotřebitelům dostaly takzvaně pod kůži, znají je a loga těchto soutěží berou u výrobků za bernou minci. Výrobci totiž nechtějí jen dodávat na trh hromadu jídla, ale chtějí obohacovat trvale náš jídelníček o chutné a kvalitní potraviny. A to se jim daří.

 

Eugénie Línková