KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

SZIF představil očekávaný harmonogram vydávání rozhodnutí dotací 2012

11/07/12
viz. zdroj

Zdroj: SZIF

 

28. června 2012 – Státní zemědělský intervenční fond oficiálně zveřejnil harmonogram vydávání rozhodnutí pro opatření Jednotné žádosti roku 2012, jejichž příjem byl ukončen 15. 5. respektive 11. 6. 2012 pro žádosti podané po řádném termínu se sankcí za prodlení.

 

Oproti předchozím rokům nastává změna u zahájení vydávání rozhodnutí opatření SAPS (jednotná platba na plochu), LFA (platby v rámci méně příznivých oblastí) a NATURA 2000 (dotace určená k ochraně nejvzácnějších a nejvíce ohrožených druhů živočichů, rostlin a nejvzácnějších přírodních stanovišť na území EU). U opatření SAPS se jedná o posunutí termínu oproti předchozím letům dopředu již na 16. 10. 2012, zatímco u opatření LFA a NATURA 2000 nelze vydávat rozhodnutí dříve, než dojde k uzavření kontrol na místě 2. seče. Tato úprava vychází z úpravy výkladu pravidel pro poskytování dotace LFA, která je v souladu s výstupem auditní mise Evropského účetního dvora a Evropské komise. Vydávání rozhodnutí opatření LFA a NATURA 2000 bude nově zahájeno až po dokončení kontrol na místě tzv. podmínky druhé seče v rámci celého opatření, kterou musí zemědělci provést nejpozději do 31. 10. 2012.

 

„Doposud jsme rozhodnutí vydávali ještě před dokončením všech kontrol na místě a často se tak stávalo, že jsme v případě nedodržení podmínky druhé seče následně vystavovali tzv. vratky a přidělené dotace složitě získávali zpět. Věříme, že takto dojde k odstranění jakýchkoliv výhrad ze strany orgánů EU a rovněž ke snížení administrativní zátěže,“ říká Ing. Miloš Jirovský, náměstek sekce přímých plateb a rozvoje venkova.

 

Více informací

Zařazeno v Aktuality, SZIF