KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Soupis ploch osevů 2012

11/07/12
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ

Komentář

Výměra zemědělské půdy zjištěná soupisem osevních ploch v roce 2012 činí 3 526 tis. ha, tj. o 22 tis. ha více (o 0,6 %) než v roce loňském. Výměra orné půdy zaujímá 2 513 tis. ha, což je snížení o 3 tis. hektarů (o 0,1 %) proti roku předchozímu.

 

Její podíl na celkové zemědělské půdě je 71,3 %. Na trvalé travní porosty připadá 968 tis. ha, tj. o 26 tis. ha (o 2,8 %) více než v roce loňském. Jejich podíl na celkové zemědělské půdě činí 27,4 %. Výměra orné půdy neoseté a úhoru 33 tis. ha se zvýšila, a to o 5 tis. ha (o 16,1 %) a reprezentuje 1,3 % ze sledované výměry orné půdy.

 

Obiloviny jsou pěstovány na 58,2 % osevní plochy (57,5 % orné půdy), z toho nejrozšířenější obilovina pšenice ozimá zaujímá 30,1 % osevní plochy. Okopaniny tvoří 3,5 %, olejniny 19,0 % (z toho řepka činí 85,2 % z olejnin celkem), plodiny sklízené na zeleno na orné půdě 17,6 % (z toho jednoleté činí 60,3 %) osevní plochy.

 

Obilovinami osetá plocha ve výši 1 445 tis. ha je o 23 tis. ha (o 1,6 %) nižší než v roce minulém. Luskovinami bylo oseto 20 tis. ha, což je o 2 tis. ha méně. Okopaniny zaujímají 86 tis. ha, a to představuje zvýšení o 387 ha. Vyšší osevní plocha je u olejnin, a to 471 tis. ha, tj. o 6 tis. ha více, a u plodin technických je to 480 tis. ha, to je o 5 tis. ha více než v roce 2011. Plodiny sklízené na zeleno na orné půdě celkem zaujímají v letošním roce plochu 436 tis. ha, to je o 13 tis. ha více než v roce minulém.

 

Informace dole ke stažení obsahuje:

 
Metodika
Komentář

Vývoj ploch osevů vybraných zemědělských plodin v letech 1980 až 2012

1. část
2. část

Struktura ploch osevů zemědělských plodin

zrniny, okopaniny, technické plodiny
plodiny sklízené na zeleno, ostatní plodiny

Plochy osevů k 31. 5. 2012 podle krajů

zrniny, okopaniny 

1. část (Praha – Liberecký kraj) E
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj)

technické plodiny, plodiny sklízené na zeleno 

1. část (Praha – Liberecký kraj)
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj)

zelenina, ostatní plodiny 

1. část (Praha – Liberecký kraj)
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj)

zemědělská půda 

1. část (Praha – Liberecký kraj)
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj)

Grafy – vývoj ploch osevů v letech 1960 – 2012

zrniny celkem, obiloviny celkem
pšenice, žito, ječmen
brambory celkem, cukrovka technická, řepka

 

 

Informace ke stažení

Zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz, 11. 7. 2012