KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pozemkový fond prochází organizačními změnami

11/07/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe

 

5.7.2012 – Pozemkový fond ČR vstupuje do další fáze transformace a od 1. července 2012 provádí organizační změny ústředí.

 

V rámci pokračování transformačního procesu PF ČR dochází ke zjednodušení jeho řídící struktury. Došlo ke sloučení a reorganizaci agend. V důsledku těchto změn se ruší tři sekce a čtyři oddělení. Nově bude zřízena sekce správy vodohospodářských děl, jejímž hlavním úkolem bude správa odvodňovacích zařízení, která od začátku července přechází na PF ČR v rámci transformace Zemědělské vodohospodářské správy. K úpravám dochází i v oblasti vymezení působnosti jednotlivých náměstků.

 

„Navržené změny v organizačním uspořádání Pozemkového fondu jsme projednali na konci minulého týdne. Dozorčí rada fondu připravené změny jednomyslně schválila, neboť jsme si vědomi toho, že tato restrukturalizace povede nejen ke značným finančním úsporám, ale i bezproblémovému dokončení transformace Pozemkového fondu,“ řekl Jiří Papež, předseda dozorčí rady PF ČR.

 

Veškeré organizační změny jsou součástí transformačního procesu PF ČR, který bude dovršen na konci letošního roku ukončením činnosti PF ČR a vznikem Státního pozemkového úřadu (SPÚ). Vedením fondu je po rezignaci Radima Ziky od 15. 6. 2012 pověřen 1. náměstek Petr Šťovíček, který změny připravil po konzultaci s ministrem zemědělství Petrem Bendlem. Ten k provedeným změnám říká: „Jsem rád, že se pan první náměstek tak rychle pustil do práce. Uskutečněná reorganizace mi dává naději, kterou jsem ještě v polovině června neměl, totiž že všechny změny zvládneme do konce roku tak, aby mohlo dojít ke spojení fondu s pozemkovými úřady.“

 

Petr Šťovíček, který je pověřen řízením PF ČR, připomíná konkrétní provedená opatření:  „Ústředí Pozemkového fondu ČR zeštíhlilo, odstranili jsme duplicity činností, koncentrovali odborné sekce a nově uspořádali úseky jednotlivých náměstků. Měsíční úspora jen na mzdových nákladech činí 1 milion Kč. Změny mají rovněž usnadnit začlenění Pozemkového fondu do budoucího SPÚ.“

 

První kroky směrem k transformaci PF ČR byly zahájeny již v roce 2010, kdy došlo k přechodu na krajské uspořádání, které odpovídá regionální struktuře. Z původních 73 územních pracovišť se počet snížil na dnešních 14 krajských a 18 odloučených pracovišť. Posléze byly zahájeny i další kroky na úrovni odborných sekcí, kdy se začaly připravovat podklady pro plynulý převod agendy na nový SPÚ.

 

V rámci harmonogramu zásadních kroků k ukončení činnosti PF ČR formou transformace ministr zemědělství Petr Bendl ustanovil pracovní skupinu, která řeší aktuální problémy související s průběhem transformačního procesu. Členy pracovní skupiny jsou zástupci ministerstva zemědělství a PF ČR.

 

Monika Machtová,
tisková mluvčí Pozemkového fondu ČR