KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odhady sklizně- operativní zpráva k 20.6.2012

11/07/12
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ

                                                                                                            KOMENTÁŘ

Na základě výsledků soupisu ploch osevů k 31. 5. 2012 byl následně proveden k 20. červnu 2012 první odhad výnosů a produkce základních obilovin (obiloviny kromě kukuřice na zrno a ostatních obilovin), raných brambor, řepky, jahod a raných druhů ovoce.

 

První letošní odhad předpokládá produkci základních obilovin ve výši 5 865 tis. tun zrna. Při porovnání s loňskou skutečností je to o 1 341 tis. tun méně, tj. o 18,6 %. Odhadovaný průměrný výnos základních obilovin 4,43 t/ha je o 0,91 t/ha nižší než loňská definitivní sklizeň (5,34 t/ha).

 

Produkce stěžejní obiloviny pšenice ozimé se očekává ve výši 3 448 tis. tun, což je o 1 213 tis. tun (o 26,0 %) méně než byla sklizeň 2011. Odhadovaný výnos 4,62 tuny z jednoho hektaru je nižší o 1,16 tun proti loňské skutečnosti. Odhad produkce jarního ječmene činí 1 246 tis. tun, tj. o 100 tis. tun (o 7,4 %) méně než je loňská skutečnost. Průměrný výnos odhadovaný ve výši 4,38 t/ha je o 0,57 t/ha (o 11,5 %) nižší než loňská skutečnost.

 

Odhadovaná sklizeň brambor raných (předpokládaná sklizeň do 30. 6.) je 31 tis. tun při výnosu 18,72 t/ha. Produkce řepky při předpokládaném výnosu 2,78 t/ha činí 1 117 tis. tun, což je zvýšení proti loňské definitivní sklizni o 70 tis. tun tj. o 6,7 %.

 

Metodické vysvětlivky
Komentář

Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 20. 6. 2012

porovnání s výsledky v roce 2011
celkem

kraje

pšenice
ječmen
žito, oves, triticale
obiloviny, brambory rané, řepka
jahody, třešně, višně
rybíz, angrešt

 

Grafy – odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin podle krajů

Obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – výnosy
Obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – produkce

 

Informace ke stažení

Zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz, 11. 7. 2012