KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství připravuje program, který posílí vlastnický vztah k zemědělské půdě

10/07/12
viz. zdroj

MZe ČR

Ministerstvo zemědělství připravuje program,

který posílí vlastnický vztah k zemědělské půdě

3.7.2012

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství chce vyjít vstříc zemědělským podnikatelům a umožnit jim zvýšit podíl zemědělské půdy, která je v jejich vlastnictví. Proto ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s. (PGRLF) a nevládními agrárními organizacemi připravuje nový podpůrný program pro nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu, s názvem „Podpora nákupu půdy“.

„V České republice je stále velké procento pronajaté půdy s nepříznivými dopady na kvalitu zemědělského půdního fondu. Roční ztráty z nezodpovědného nakládání s půdou jsou odhadovány zhruba na čtyři miliardy korun. To vede ke zhoršující se konkurenceschopnosti základního výrobního faktoru – půdy. Proto usilujeme o posilování vlastnického vztahu k půdě a připravujeme program PGRLF na podporu nákupu zemědělské půdy, na který půjde ročně 200 milionů korun,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Připravovaný program je zaměřen na pomoc stávajícím i začínajícím zemědělským podnikatelům při nákupu nestátní zemědělské půdy. Bude minimálně administrativně náročný a pro žadatele co nejjednodušší. V současné době se upřesňují podmínky, za kterých bude podpora poskytována, optimalizuje se výše poskytnuté podpory a doba, na kterou bude poskytnuta.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe

Zařazeno v Aktuality