KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství navýšilo podporu odborného vzdělávání žáků zemědělských oborů

13/07/12
viz. zdroj

Zdroj:MZe

Nedostatek absolventů zemědělských oborů v praxi ovlivňuje konkurenceschopnost zemědělského sektoru. Ministerstvo zemědělství proto od roku 2000 podporuje odborné, praktické vzdělávání žáků středních odborných škol u zemědělských subjektů. Prostřednictvím dotačního programu 9. E. – Školní závody bylo dosud vyplaceno 147 441 678 korun.

„Pro letošní rok byla částka navýšena z loňských 7 milionů korun na 8,8 milionu. Ročně je takto podporováno zhruba 100 zemědělských subjektů, kde získávají praxi žáci zemědělských, zahradnických, lesnických, rybářských a veterinárních oborů. Podpora je stanovena na jednoho žáka a jednu hodinu praktického výcviku,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl s tím, že jak zástupci odborných škol, tak představitelé subjektů tento program velmi oceňují.

Školní závody jsou jmenovány na základě „Pravidel Ministerstva zemědělství pro jmenování a činnost školních závodů“ a dlouhodobě spolupracují s odbornými středními školami, poskytují svá pracoviště, moderní zařízení, mechanizační prostředky, nové technologie a instruktory pro praktické vyučování žáků středních odborných škol.

Mezi obory, na které se vztahuje podpora praktické přípravy žáků v letošním roce, jsou například zemědělský podnikatel, zemědělec – farmář, opravář zemědělských strojů, jezdec a chovatel koní, zahradník, rybář, lesní mechanizátor, řezník – uzenář, agropodnikání, rostlinolékařství, chovatelství a veterinářství.

Zařazeno v Aktuality