KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jak dokončit ozdravení od IBR

23/07/12
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

 

Poslední prosinec 2012 byl stanoven jako termín pro ukončení ozdravovacího plánu od infekční bovinní rhinotracheitidy (IBR), nicméně je možné, aby chovatelé, kteří to za 7 let, která na to měli, a nestihli, požádali místně příslušné krajské veterinární správy o možnost pokračovat v ozdravování.

 

K tomuto účelu lze nalézt na webových stránkách Státní veterinární správy vzor žádosti a také vzor čtvrtletního hlášení o průběhu ozdravování. Tyto skutečnosti byly schváleny  a zveřejněny letos v květnu ve Věstníku MZe jako nový článek 17, v zásadách pro ozdravování.

Podávané žádosti o prodloužení termínu se budou týkat chovatelů, kteří mají ještě sérologicky pozitivní krávy a chtějí je připustit (inseminovat) i po termínu 30. 9. 2012 a tudíž ozdravovat i v roce 2013 nebo později. A formulář hlášení o průběhu ozdravování, tj. kodifikovat kontrolní režim o dokončení průběhu ozdravování. Chovatelé musejí aktualizovat ozdravovací plán s konkretizací data připuštění poslední sérologicky pozitivní (infikované) krávy a datum vyřazení posledního IBR pozitivního zvířete z chovu. Hlášení se musí předávat čtvrtletně.

Na konci letošního roku krajské veterinární správy vyhodnotí ozdravování, a pokud počet hospodářství, kde ještě ozdravování probíhá, klesne pod 1, 5 %, Národní ozdravovací program ukončí. Ve zbývajících hospodářstvích bude možné ozdravování ukončit jen individuálně na základě mimořádných veterinárních opatření. V tomto směru jsou nejdále kraje Vysočina a Plzeňský.

Státní veterinární správa doufá, že dlouholeté úsilí na ozdravování a ohromné peníze co to stálo stát i chovatele, nebude znehodnoceno nedotažením věci do konce. Úspěšným ukončením se tak zařadíme k sousedním zemím, které jsou již prosté této nákazy a naši chovatelé tak nebudou mít problém s obchodem, o naše plemenná zvířata je totiž zájem.

IBR patří mezi produkční (ekonomické) nákazy, které škodí chovateli sice relativně málo, ale při dlouhodobém působení znamenají ohromné ekonomické i chovatelské škody. Je dobře, že se čeští chovatelé rozhodli s nákazou bojovat a zařadili se tak nejen užitkovostí, ale také přístupem ke zdraví zvířat mezi chovatelsky vyspělé státy.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS