KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Evropští ministři zemědělství jednali v Bruselu o řešení zemědělských rizik a krizí v rámci reformy SZP

17/07/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe

 Ministr zemědělství Petr Bendl se dnes v Bruselu zúčastnil prvního zasedání Rady pro zemědělství a rybářství za kyperského předsednictví. Ministři zemědělství zaměřili svou pozornost na otázku, jak předcházet rizikům a krizím v zemědělství. Dalšími tématy byla mimo jiné aktuální situace v sektoru mléka a náhled na proces reformy SZP z pohledu platebních agentur.

 

Ministr Petr Bendl v úvodu ocenil práci dánského předsednictví, která byla ve znamení diskuzí o budoucí podobě Společné zemědělské politiky (SZP). „Během dánského předsednictví byl na budoucí podobě Společné zemědělské politiky odveden velký kus práce a doufám, že bude dobrým základem pro další jednání, která nás do konce roku čekají,“ řekl Bendl. Podle ministra jsou priority nadcházejícího kyperského předsednictví vyvážené a ČR je bude podporovat. Jedním ze zásadních cílů kyperského předsednictví je zásadní pokrok v reformních jednáních.

V rámci diskuse o politice rozvoje venkova ministr přivítal současné návrhy opatření pro řízení rizik a krizí a prioritně podpořil, aby jejich aplikace v rozvoji venkova byla zcela flexibilní a dobrovolná dle potřeb členských států. „Řízení rizik by mělo být ponecháno především na jednotlivých podnicích s důrazem na motivaci směrem k řízení rizik z vlastních zdrojů. Dalším obecným principem by mělo být, že přístup k opatřením řízení rizik a krizí musí být sladěný mezi oběma pilíři SZP,“ řekl ministr Bendl.

Ministr Bendl také komentoval otázky týkající se společné organizace zemědělských trhů v oblasti řízení rizik. V obecné rovině považuje reformní návrh za vyvážený. Přesto, pokud jde o aktivaci a úpravu výjimečných opatření na podporu trhu v případě jeho narušení, upozorňuje na hrozící přílišné předávání pravomocí do Bruselu a požaduje, aby členské státy byly do rozhodovacího procesu náležitě zapojeny. Pokud jde o podobu konkrétních opatření, ministr Bendl dodal: „Česká republika podporuje spíše restriktivní působnost opatření proti narušení trhů. Jako zásadní vnímáme rychlé a efektivní spuštění těchto mechanismů ve spolupráci se členskými státy v případě krizového vývoje tržní situace“. Proti rozšíření na všechny sektory mluví hlavně vysoká finanční náročnost, v případě pojištění pak hrozba neefektivně vynaložených prostředků.

Pokud jde o realizaci budoucí podoby SZP v praxi, ministři si vyslechli doporučení ředitelů evropských platebních agentur. Ministr Bendl v této souvislosti ocenil práci platebních agentur a jejich zpětnou vazbu o provádění SZP a požadoval skutečné zjednodušení SZP. „Sdílíme obavy platebních agentur ze zvýšení administrativních nákladů souvisejících mimo jiné s budoucím ozeleněním SZP a souvisejícími zásadními úpravami registrů,“ dodal.

Ministři si rovněž vyslechli informaci komisaře Daniela Ciolose ohledně aktuálního vývoje na trhu s mlékem. Přes požadavky některých členských států na spuštění dalších tržních opatření (např. vývozních náhrad) komisař v blízké budoucnosti neplánuje zásahy do evropského trhu s mlékem. Komise situaci pečlivě sleduje a je připravena zasáhnout pouze v případě, pokud to bude nezbytně nutné.

V rámci zasedání český ministr vedl i bilaterální jednání se svými resortními kolegy, s rumunským ministrem Danielem Constantinem a rakouským ministrem Nikolausem Berlakovichem.