KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ekonomické výsledky českého zemědělství byly loni nejlepší od roku 1998

13/07/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe

   Ekonomické oživení českého zemědělství v loňském roce pokračovalo. Hodnota produkce odvětví se v porovnání s rokem 2010 zvýšila o 14,4 %. Na nárůstu se podílela jak rostlinná výroba se zvýšením o 20,5 %, tak živočišná s nárůstem o 6,5 procenta. 
 

Uvádí to „Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2011“, kterou, spolu se „Zprávou o stavu lesa a lesního hospodářství ČR v roce 2011“, schválila vláda.

 

„Mírné oživení v roce 2010 nabralo loni na větší dynamice a promítlo se do absolutně nejlepšího ekonomického výsledku od roku 1998, kdy začal Český statistický úřad zpracovávat státní závěrečný účet. Díky přízni počasí bylo dosaženo vyšších výnosů většiny plodin než v roce 2010. Pouze sklizeň z ovocných sadů a vinic na území Čech negativně ovlivnily jarní mrazy ze začátku května,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.  

Produkce obilovin v roce 2011 dosáhla 8 284,8 tisíce tuny, což představuje výrazný meziroční nárůst o 20,5 % a jde o třetí kvantitativně nejlepší sklizeň za posledních 20 let. U pšenice byl meziročně zaznamenán růst produkce o 18 % a hektarového výnosu o 14 %, u ječmene o 15 % (20 %) a v důsledku zvýšení hektarových výnosů, proti roku 2010 téměř dvojnásobně, vzrostla produkce vinných hroznů, a to o 99 procent. Opačný trend lze zaznamenat u chmele a jablek.

U živočišných komodit došlo v loňském roce k meziročnímu zvýšení produkce mléka, skopového masa a vajec, zatímco klesla u vepřového a drůbežího masa a stagnovala u hovězího masa. V produkci masa, obdobně jako v roce 2010, se propadla výroba masa drůbežího (o 10 %) a vepřového (o 4,5 %), a to kvůli nižším stavům drůbeže a prasat a rostoucím dovozům.

„Česko patří v Evropské unii k zemím, kde dosahoval celkový pokles stavů prasat a zejména prasnic v posledních letech jedné z nejvyšších hodnot. Hlavní příčinou je především dlouhodobě nízká rentabilita chovu prasat a zároveň nízká konkurenceschopnost masného zpracovatelského průmyslu. Ten ve snaze udržet se na trhu nakupuje stále víc levnějšího vepřového masa v zahraničí,“ uvedl ministr Bendl. Ke konci prosince 2011 bylo v ČR evidováno 1 487,2 tisíce kusů prasat, což je ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku pokles o 19,4 procenta.

Celkové dotace do zemědělství a příbuzných oborů se loni snížily na 42,4 miliardy z předloňských 44,9 miliardy korun. Z toho podpory samotným zemědělským podnikům mírně klesly ze 34,9 miliardy v roce 2010 na 34,3 miliardy korun. Zatímco z rozpočtu Unie směřovalo v roce 2011 do agrárního sektoru meziročně více peněz, národní výdaje klesly.

Ekologicky v loňském roce hospodařilo 3 920 zemědělců, oproti 3 517 v roce 2010, na výměře 482,9 tisíce hektaru zemědělské půdy (448,2 tisíce hektaru v roce 2010). Vzrostl také počet producentů biopotravin, a to ze 626 v roce 2010 na 646.

Podle Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství ČR v roce 2011 nepřinesl loňský rok, stejně jako předchozí, významnější změny ve vlastnické struktuře porostní plochy pozemků. Nejvíce ji zaujímají státní lesy ve správě státního podniku Lesy ČR, a to málo přes 50 %, další významný podíl tvoří fyzické osoby, obce a města. Restituční proces je až na výjimky ukončen, u některých právně komplikovaných případů však dosud soudy rozhodují o oprávněnosti restitučních nároků.

Plocha obnovených lesních porostů oproti předcházejícímu roku nepatrně klesla, a to na 26 830 hektarů. Podíl listnatých dřevin na umělé obnově dosáhl 38,6 %, kdy oproti předchozímu roku klesl přibližně o 2 procenta. Podíl smrku naopak o 2 % vzrostl a dosáhl 44 %, podíl borovice zůstává přibližně na 10 %, stejně jako dubu – asi 11 %, podíl buku poklesl o 2 % na 21 procent.

V lesích bylo vytěženo celkem 15,38 milionu metrů krychlových surového dříví, což ve srovnání s předchozím rokem znamená pokles o 1,36 milionu metrů krychlových. Loni byl zaznamenán relativně příznivější poměr mezi těžbou úmyslnou a nahodilou. Podíl nahodilé těžby v roce 2011 byl nejnižší za posledních 10 let, a to zhruba 25 % z celkové těžby. Tím byly pro plánovité hospodaření v lesích vytvořeny příznivější podmínky než v několika posledních letech.