KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Česká republika se připravuje na zavedení Platebních nároků

11/07/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe

 

Opuštění systému SAPS a přechod k platebním nárokům byl klíčovým bodem jednání u kulatého stolu, který se dnes konal na Ministerstvu zemědělství. Dalšími tématy byly stav vyjednávání o reformě Společné zemědělské politiky (SZP) v Radě Evropské unie a Evropském parlamentu a pravidla EU ke státním podporám v sektoru zemědělství a lesnictví po roce 2013.

Ministr zemědělství Petr Bendl připomněl, že předsednictví v Radě EU převzal pro nadcházející půlrok Kypr, který se chce v oblasti SZP zaměřit především na problematiku společné organizace trhů, horizontálního nařízení a rozvoje venkova. Zmínil také první zasedání ministrů zemědělství V4+2 pod polským předsednictvím, které se konalo 3. července v Rzeszówě. „Z pohledu České republiky se podařilo do společné deklarace prosadit tři důležité body, a to oblast rozvoje venkova, která v textu původně nebyla zmíněna, zohlednění národních plateb při budoucím výpočtu platebních nároků a odmítání zastropování plateb,“ řekl ministr Bendl.

O opuštění systému SAPS (jednotné platby na plochu) a přechodu k platebním nárokům, stejně jako o oblasti veřejné podpory, hovořil náměstek ministra Martin Hlaváček. Uvedl, že ČR se intenzivně připravuje na aplikaci režimu, protože platnost současných pravidel používaných v oblasti veřejné podpory vyprší s koncem roku 2013. „Evropská komise nedávno zahájila revizi těchto pravidel, a proto vyzvala členské státy, aby jí poskytly své komentáře, návrhy či doporučení. My jsme Komisi řadu podnětů postoupili a zároveň jsme apelovali na včasné zveřejnění nových předpisů v zájmu zachování kontinuity,“ řekl náměstek Hlaváček.

První verzi návrhů pravidel pro oblast veřejné podpory po roce 2013 je možné očekávat letos na podzim. Samotné přijetí je pak na pořadu dne až v průběhu roku 2013.

Návrh reformy SZP poprvé zavádí do jejího prvního pilíře vícesložkovou strukturu přímých plateb. Systém SAPS i Systém jednotné platby na farmu (SPS), které mají být ukončeny v roce 2013, nahradí vícesložkový systém založený na platebních nárocích. Ty obdrží pouze aktivní zemědělci. Systém má obsahovat zejména základní platbu, třicetiprocentní složku ozelenění a platbu pro mladé farmáře.