KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

39. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka klepe na dveře

13/07/12
viz. zdroj

Zdroj: www.apic-ak.cz

 

Výstava je pořádána ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem pro místní rozvoj, Agrární komorou ČR a Potravinářskou komorou ČR.

Výstaviště České Budějovice a.s. Vás zve od 30. srpna do 4. září do jižních Čech.

 

Výstava Země živitelka je jedinou výstavou v republice, která zahrnuje celý zemědělsko-potravinářský sektor. Mezinárodní agrosalon s dlouholetou tradicí a každoročním počtem 100 000 návštěvníků patří mezi nejnavštěvovanější výstavy u nás.  Díky svému zaměření a struktuře vystavovatelů i návštěvníků se stala Země živitelka místem setkávání všech, kteří svou činnost spojují s českým a moravským zemědělstvím. Místem setkávání zemědělců a potravinářů s jejich dodavateli a zákazníky, s politickými špičkami – lidmi, kteří jsou zodpovědní za další vývoj zemědělsko-potravinářského sektoru, s odborníky – nositeli trendů a vývoje v oboru. Výstava tak vytváří nejen jedinečnou příležitost k odborným diskusím, vzájemnému porovnání a sdílení informací, které mohou významným způsobem ovlivňovat vývoj celého sektoru, ale i sjednocující prostředí pro všechny, jimž není osud našeho zemědělství a potravinářství lhostejný.

 

Velký prostor nachází již řadu let na výstavě Země živitelka téma rozvoje života na venkově. Významným mottem výstavy je  „Budoucnost českého zemědělství a českého venkova“.

Úroveň prezentace českého venkova a prezentace činnosti a přínosu Místních akčních skupin a Spolku pro obnovu venkova ČR stoupá s každým ročníkem výstavy. Letos se výstavy opět zúčastní Národná sieť rozvoja vidieka SR a Místní akční skupiny SROV. Celodenní program s lidovou muzikou a občerstvením v Pavilonu venkova (letos v pavilonu Z) a na okolních plochách s propojením k pavilonu T dotvoří pozitivní obraz života na českém, moravském a slovenském venkově. Na pátek 31. 8. je tu opět připraven Večer venkova s předpokládanou účastí ministra zemědělství. Formou venkovské tržnice se bude prezentovat Asociace regionálních značek a regionálních produktů. 

 

Prezentace regionálních potravin a potravin s národní značkou kvality KLASA zůstává i nadále jednou z hlavních priorit výstavy. Návštěvníci budou letos opět moci v novém multifunkčním pavilonu T, slavnostně otevřeném při loňském ročníku Země živitelky, ochutnat i zakoupit potraviny vyrobené v českých regionech z českých surovin a oceněné v regionálních soutěžích jednotlivých krajů značkou kvality „Regionální potravina“. Prezentovaná bude také nová značka „Český výrobek“, garantovaná Potravinářskou komorou ČR. Prezentace a ochutnávky potravin budou doplněny kuchařskými show, recepty a hudebními programy se soutěžemi. Cílem prezentace potravin je prosadit na našem trhu kvalitní, chutné, tradiční či speciální potraviny vyráběné v českých regionech a ovlivnit tak spotřebitele k jejich vyhledávání a nákupu.

    
Mezinárodní rok družstev 2012 „Družstevní podniky budují lepší svět“

Součástí mezinárodního agrosalonu Země živitelka je již tradičně Mezinárodní výstava družstevnictví s aktuálními informacemi o výrobním a spotřebním družstevnictví, podnikání zemědělských nebo odbytových družstev a prezentacemi úspěšných družstevních podniků s širokým sortimentem kvalitních výrobků.

Vyhlášením Mezinárodního roku družstev jsou sledovány tři hlavní cíle, a to zvýšení povědomí široké veřejnosti o družstvech, podpora rozvoje družstevních podniků a zlepšení legislativních podmínek pro existenci a působení družstev.  Země živitelka se tak stane významným partnerem českého družstevnictví, které v co nejširším rozsahu využije tuto příležitost k posílení svého postavení jak v rámci podnikatelského sektoru, tak i v celé společnosti.

 

Tvorba a ochrana životního prostředí, zastřešená pod samostatným názvem Ekostyl vytváří v rámci agrosalonu jedinečné prostředí pro prezentaci firem, zabývajících se alternativními zdroji energie, ekologickými technologiemi, stavbami a ekologicky šetrnými výrobky.

 

Tradičně bude na Zemi živitelce ke zhlédnutí pestrá a bohatá přehlídka zemědělské techniky, expozice ovocnářů, zelinářů, zahrádkářů, včelařů a chovatelů. Těšit se můžete na prezentace hospodářských zvířat, masného skotu, plemenných krav, koní, beranů ovcí a národních plemen drůbeže na předvadišti v severní části areálu. Novinkou bude výstava masného plemene skotu Angus. Za návštěvu stojí pavilon myslivosti a pavilon rybářství s rozšířenými prezentacemi myslivosti, lovectví, zbraní, střeliva a rybářství, včetně potřeb pro myslivce a rybáře, oblečení, obuvi a optiky. 

        

Výstava je tradičně rozdělena do jednotlivých oborových dnů, s NÁRODNÍMI DOŽÍNKAMI v sobotu 1. září za účasti významných hostů.

V rámci jednotlivých oborových dnů je připravena celá řada seminářů, konferencí, přednášek a diskusních fór na aktuální témata jako součást odborného doprovodného programu, např.: seminář pekařů a cukrářů, seminář Družstevní asociace,  seminář „Český a regionální výrobek na českém trhu“, seminář Ruské federace.

 Na jejich přípravě se podílely také Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj, Agrární komora ČR, Družstevní asociace a další. Pořadatelé většiny těchto seminářů fungují po celou dobu výstavy i jako odborná bezplatná poradenství v rámci svých expozic, které pak návštěvníci podle svých zájmů a potřeb mohou využít.

Součástí odborného doprovodného programu je i soutěž s dlouholetou tradicí „Zlatý klas“ o nejlepší vystavené exponáty z rostlinné a živočišné výroby, mechanizace, potřeb a služeb zemědělství, potravinářského a zpracovatelského průmyslu.

Při zahájení výstavy proběhne v Pivovarské zahradě předání řady ocenění, mezi nimi především certifikátu národní značky kvality KLASA, kterou spravuje SZIF.

 

Kromě odborného programu je pro návštěvníky připraven po celou dobu výstavy bohatý kulturní program na několika scénách. Novinkou v něm bude v rámci Národních dožínek finále nejstarší a nejvýznamnější soutěže malých dechových orchestrů v ČR Zlatá křídlovka 2012. V Pivovarské zahradě budou vyhrávat především dechové kapely, v Letním amfiteátru čekají návštěvníky zábavné hudební pořady se  soutěžemi o ceny. Hudební programy s atmosférou českého, moravského a slovenského venkova včetně občerstvení si připravily Místní akční skupiny v Pavilonu venkova a na okolních plochách.  Hodně zábavy si mohou na výstavišti užít i nejmenší návštěvníci v Dětském koutku.

Otevírací doba:
Mezinárodní agrosalon Země živitelka můžete navštívit od 30. 8. do 4. 9. 2012, každý den od 9 do 18 hodin, poslední den do 17 hodin.

Návštěvníky upozorňujeme na možnost parkování před areálem a na parkovišti P1 v areálu výstaviště.

 
Husova 523, 370 21 České Budějovice
Tel.: 387 714 911, fax: 387 714 263, e-mail: info@vcb.cz, www.vcb.cz

Zařazeno v Aktuality, Pozvánky