KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Evropská komise požaduje intenzivnější spolupráci v oblasti obnovitelných energií

28/06/12
viz. zdroj

Zdroj: ÚZEI

 

Komise vyzývá ke koordinovanějšímu přístupu k zavádění režimů podpor, intenzivnějšímu obchodování s obnovitelnými energiemi mezi členskými státy a zahájení prací na plánech pro období po roce 2020.

(ÚZEI, Agronavigator.cz) – K stanovenému zvýšení podílu obnovitelných energií na celkové skladbě energie do roku 2020 na 20 % je nutná lepší spolupráce zemí EU.

 

Evropská komise ve svém sdělení z minulého týdne poukázala na to, že členské státy musí urychlit své plány investovat do sítí, sjednotit se na režimech podpor a více mezi sebou obchodovat: „Měli bychom dále pracovat na vývoji obnovitelných nosičů energie a podporovat inovativní řešení“, uvedl komisař pro energetiku Günther Oettinger. „Velkou roli přitom hraje efektivita nákladů. To znamená produkovat větrnou a solární energii tam, kde je to ekonomicky výhodné, a obchodovat s nimi v rámci celé Evropy, jak to děláme i s jinými produkty a poskytováním služeb“. Členské země by se měly postarat o to, aby se obnovitelné energie bez problémů dostaly ke spotřebiteli a vytvořit k tomu nezbytné investiční pobídky.

 

Kromě toho chce Komise zlepšit spolupráci se zeměmi v oblasti kolem Středozemního moře s cílem usnadnit investice a dovozy elektrické energie. Komise také požaduje, aby Evropa již nyní začala pracovat na plánu pro období po roce 2020. Nový rámec pro obnovitelné energie by měl umožňovat více příležitostí pro inovace a snížení nákladů, čímž vznikne slibný sektor pro růstově orientované investice. Práce na budoucích politických variantách a stanovení milníků do roku 2030 musí začít již nyní, aby byli producenti obnovitelných energií na evropském trhu konkurenceschopnější.

 

http://www.agrarheute.com/eu-steigerung-erneuerbare