KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělská produkce 2011

24/05/12
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ

 

Komentář

Zemědělská produkce za rok 2011 v běžných cenách dosáhla výše 117 450,6 mil. Kč, což  představuje meziroční nárůst o 14,4 %. Rostlinná produkce proti minulému roku vzrostla o 20,5 % na 68 621,4 mil. Kč, a to především díky vyšší sklizni všech druhů obilovin s výjimkou ječmene ozimého a růstu cen obilovin a řepky.

Růst výkupních cen mléka zapříčinil navýšení živočišné produkce o 6,5 % na celkovou hodnotu 43 602,3 mil. Kč.

Při porovnání produkce zemědělského odvětví v běžných cenách za posledních pět let lze vypozorovat výrazný pokles v roce 2009, kdy došlo nejen k prudkému snížení cen obilovin (především ječmene a pšenice), technických plodin, mléka a jatečných prasat, ale také objemu sklizní. V následujících letech opět docházelo k navyšování této hodnoty.

Ve stálých cenách roku 2000 dosáhla zemědělská produkce v roce 2011 hodnoty 105 885,3 mil. Kč, přičemž proti předešlému roku vzrostla o 8,1 %. V rostlinné produkci došlo v porovnání s minulým rokem k navýšení o 15,7 % na celkových 58 662,5 mil. Kč. Naopak hodnota produkce živočišné meziročně klesla o 0,8 % na částku 43 567,6 mil. Kč. Hodnota produkce ve stálých cenách je přímo ovlivněna objemem výroby. Během sledovaného období lze nejnižší objem výroby zaznamenat v roce 2010, kdy zemědělská produkce ve stálých cenách roku 2000 klesla na 97 975 mil. Kč.

V roce 2011 činila produkce zemědělského odvětví ve stálých cenách roku 2000 na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 30 218 Kč (meziroční růst o 8,4 %) a na jednoho přepočteného pracovníka v zemědělství (1 AWU) 997 037 Kč (růst o 10,7 % proti minulému roku).

 

Informace dole obsahuje:
 
Použité zkratky
Metodické vysvětlivky
Komentář

Tabulková část
Tab. 1 Zemědělská produkce v ČR v běžných cenách
Tab. 2 Zemědělská produkce v ČR ve stálých cenách roku 2000

 

Grafická příloha
Graf 1 Zemědělská produkce v běžných cenách
Graf 2 Zemědělská produkce ve stálých cenách r. 2000
Graf 3 Rostlinná produkce v roce 2010 a 2011 v běžných cenách
Graf 4 Rostlinná produkce v roce 2000 a 2011 v běžných cenách
Graf 5 Živočišná produkce v roce 2010 a 2011 v běžných cenách
Graf 6 Živočišná produkce v roce 2000 a 2011 v běžných cenách
Graf 7 Zemědělská produkce na 1 ha obhospodařované zem. půdy ve stálých cenách roku 2000
Graf 8 Zemědělská produkce na 1 AWU ve stálých cenách r. 2000
Graf 9 Struktura zemědělské produkce

 

 

Informace ke stažení