KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

SVĚTOVÝ DEN MLÉKA 2012 – MLÉKÁRENSKÝ VÝROBEK ROKU 2012

30/05/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

Tisková zpráva – Desátého ročníku soutěže o „Mlékárenský výrobek roku“ se zúčastnilo 20 tuzemských výrobců, kteří do hodnocení přihlásili celkem 70 výrobků. Výrobky byly hodnoceny v osmi kategoriích: tekuté mléčné a syrovátkové výrobky, kysané mléčné výrobky, jogurty, másla a mléčné pomazánky, tvarohy a čerstvé sýry, sýry přírodní, sýry tavené a smetanové krémy a tvarohové dezerty. Nově byly vyhlášeny také „Novinky roku 2012“ v mléčné a v sýrové řadě.

Hodnocení za účasti 15 nezávislých porotců proběhlo 24.dubna na Ústavu mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT Praha. Při hodnocení se posuzovala nejenom celková kvalita přihlášených soutěžních vzorků, ale posuzována byla také obchodní rozšířenost na trhu, marketingové aktivity směřované na podporu prodeje a také správnost značení výrobku podle platné potravinové legislativy.

U novinek hodnotily komise stupeň produktové, procesní a obalové inovace, zaměření na specifickou cílovou skupinu, „nové“ výživové parametry, atraktivitu pro spotřebitele a také případný přínos pro životní prostředí.

Ze všech přihlášených soutěžních výrobků bylo zřejmé, že české mlékárenství umí produkovat vysoce kvalitní a hodnotové výrobky, a to v duchu současných světových výživových trendů. Nejvíce byly zastoupeny fermentované mléčné výrobky, často s funkčním benefitem, a dále pak přírodní sýry a tvarohy s vysokou přidanou hodnotou pro spotřebitele. Zejména pro děti zůstávají stále oblíbené smetanové krémy a tvarohové dezerty a pro mládež a pro sportovce pak také osvěžující syrovátkové nápoje.

Výsledky akce „Mlékárenský výrobek roku 2012“ byly za přítomnosti zástupců veřejného života, médií a samozřejmě odborníků a manažerů mlékárenského průmyslu a zemědělské prvovýroby, vyhlášeny 23. května na společensko-odborné akci „Oslava mléka“ v kongresovém Studijním a informačním centru České zemědělské univerzity v Praze – Suchdole. Účastníci si také společně připomněli letošní „Světový den mléka“, který se na podnět Mezinárodní mlékařské federace slaví každoročně již od roku 1957, tedy letos již po pětapadesáté. Zástupci úspěšných mlékárenských podniků zde převzali diplomy za první tři místa v jednotlivých soutěžních kategoriích, vyhlášen byl také letošní absolutní vítěz soutěže, dvěma výrobkům bylo uděleno ocenění „Novinka roku 2012“ a zástupci novinářů předali ještě své „Ceny médií“.

V závěru slavnostního ceremoniálu vyhlásil Českomoravský svaz mlékárenský nový ročník soutěže o „Mlékárenský výrobek roku 2013“.

 

  1. Vystoupení prezidenta Agrární komory ČR – ing. Jan Veleba
  2. Vystoupení prezidenta Potravinářské komory ČR – ing. Miroslav Toman, CSc.
  3. VysPřípitek ke Dni mléka – ing. Jiří Kopáček, CSc.
  4. Mléko a vápník – prezentace ing. Jiří Kopáček, CSc. 
  5. Význam konzumace mléka a mléčných výrobků ve výživě dětí – prezentace prim. MUDr. Petr Tláskal, CSc. – FN Praha Motol
  6. Vývoj spotřeby mléka a mléčných výrobků v ČR – prezentace ing. Jiří Kopáček
  7. Anketa o nejlepší sýrovou etiketu roku 2011 – Klub sběratelů kuriozit

Zdroje: Ministerstvo zemědělství ČR
Českomoravský svaz mlékárenský
Ústav mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT Praha