KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Stanovisko ministra zemědělství Petra Bendla k odložení projednávání návrhu zákona o Státním pozemkovém úřadu 

17/05/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

„Chceme pro zemědělce záruku, že nebudou kráceny výdaje rezortu zemědělství na Program rozvoje venkova, pozemkové úpravy ani dotační programy, financované výhradně ze státních zdrojů, které jsme dosud dokrývali z příjmů Pozemkového fondu ve výši zhruba 2 miliard korun ročně.

 

Vítám proto, že vláda hledá způsob, jak tuto společnou vůli vyjádřit právě v rámci projednávání zákona, kterým budou dosavadní Pozemkový fond a pozemkové úřady sloučeny do nového SPÚ,“ říká ministr Petr Bendl.

Navržený zákon je důležitý pro ukončení transformace Pozemkového fondu a soustavy pozemkových úřadů, které dosud působily ve struktuře Ministerstva zemědělství. Dosavadní uspořádání podle zákona skončí k 31. prosinci 2012 a od 1. ledna 2013 bude nově působit Státní pozemkový úřad. Ten bude organizační složkou státu a podřízenou Ministerstvu zemědělství a bude hospodařit se zemědělským majetkem, který je dosud ve vlastnictví Pozemkového fondu.

Návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu byl na dnešní jednání vlády předložen s rozporem s Ministerstvem financí, které nesouhlasí s koncepcí financování MZe založenou na tom, že Ministerstvo zemědělství použije příjmy SPÚ v daném roce nad rámec výdajů, které jsou resortu stanoveny zákonem o státním rozpočtu.